3.1 Заједничко управљање ризицима

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су 1. Набавка опреме за смањење ризика од поплава и уклањања штете од поплава, и то четири радне машине и једног транспортног возила, 2. Чишћење реке у Чипровцима, 3. Развоја капацитета у случају поплаве, који се састоји од три одвојене обуке за представнике и поверенике општинског штаба за ванредне ситуације, као и за становнике села која су под највећим ризиком од поплава у Бољевцу и Чипровцима, као и истраживања о претњи од поплава у прекограничном подручју, као и развоју новог акционог плана за поплаве.

Предвиђене активности на пројекту су куповина радних машина и транспортног возила намењених за радове на водотоцима река у општини Бољевац; студија о деловању и разрада нових акционих планова за прекогранично подручје; куповина радних машина за општину Чипровци; чишћење обале реке Огоста у Чипровцима; обука за локалну власт на општинском нивоу и представнике савета месних заједница из општина Бољевац и Чипровци; обука за становнике села који су најугроженији од поплава у Бољевцу и Чипровцима; истраживање о претњама од поплава у подручју пограничне регије.

Користи од пројекта биће подржане интервенције мањег обима/инвестиције у зелену инфраструктуру за природно задржавање воде -1; набављена специјализована опрема за управљање у ванредним ситуацијама, нарочито за смањење ризика и штете од поплава -5; знатно повећан капацитет локалних власти и становника да спрече поплаве, смање штету од поплаве, и да делују безбедно, а и буду безбедни у случају поплаве.

Веб-сајт пројекта: http://www.preventchibo.org/

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта: 1. Унапређење капацитета ватрогасно-спасилачких служби за одговор у случају шумских пожара и пожара на отвореном у прекограничној области 2. Унапређење заједничког управљања ризицима током гашења шумских пожара у прекограничној области 3. Подизање свести јавности о разлозима због којих долази до шумских пожара и неопходним мерама за смањење броја изазваних несрећа и ублажавање њихових последица.

Пројекат предвиђа: организацију тренинг центра за гашење пожара на отвореном који ће служити за обуку запосленима; израду Програма за обуку за гашење шумских пожара;  набавку  опреме (биће испоручена следећа опрема: два специјализована возила за гашење шумских пожара, један специјализован систем за ваздушно извиђање, микробус, два мултикоптера, један летачки систем, четири лаптопа, један мултифункционалан уређај и четири мобилна телефона за Регионални директорат за противпожарну и цивилну заштиту у Монтани, једно ватрогасно возило за све терене са пратећом опремом, 5 десктоп рачунара, 3 ласерска штампача, један таблет, 2 екстерна хард диска, 50 расклопивих ватрогасних пумпи, 3 лаптопа за Сектор за ванредне ситуације, у Србији); израду Заједничких оперативних процедура; израду Плана за заједничко реаговање; обуке командног и оперативног састава и теренска вежба. Информативна кампања за подизање нивоа свести грађана биће организована како би се пружиле информације о узроцима за избијање шумских пожара и научно доказаним активностима за ублажавање последица шумских пожара.

Partners

Pages

Subscribe to 3.1 Заједничко управљање ризицима