3.2 Заштита природе

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да стимулише балансирани и одрживи развој кроз адаптацију промене животне средине и паметан економски развој. Специфични циљеви су: Промоција и ппобољшана искоришћеност заједничких природних ресурса као и стимулисање заштите природе кроз имплементацију заједничких активности заштите животне средине; Подизање свести јавности о смањењу и поновном коришћењу биоразградивог отпада; Изградња капацитета релевантних јавних власти и заинтересованих страна у проблемима смањења отпада и његовог поновног коришћења; Очување и побољшање квалитета тла, воде и ваздуха; Побољшана локална политика заштите животне средине.

Планиране активности: израда студије случаја у обе циљане области на нивоу информисања о компостирању отпада, бенефиције од компостирања и процена потреба; организовање информативне конференције за презентацију резултата студија; организовање "инфо-дана" у и окрузима Видин и Бор у циљу популаризације информације о свим бенефитима компостирања биоразградивог отпада; набавка опреме за компостирање-компостери и секачи; обука "Политика без отпада и мудра решења за управљање отпадом"- изградња капацитета за локалне, регионалне доносиоце одлука и друге актере; развој прекограничног плана за управљање биоразградивим отпадом; финална процена ефеката компостирања у прекограничном региону; завршна конференција и презентација резултата пројекта.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је оснивање мрестилишта за угрожене врсте рибе јесетре и образовног центра за заштиту биодиверзитета и речних врста - овај пројекат је снажно повезан са постизањем специфичног циља програма: Промовисање и јачање коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у области деловања програма кроз заједничке иницијативе преко границе. Резултати пројекта ће се реализовати физички и лако ће се идентификовати заједничке и конкретне акције у пограничном региону које доприносе стварању синергијских ефеката у заштити животне средине и управљању ресурсима.

Активности: 1. Студија о угроженим врстама јесетре и стању биодиверзитета у реци Дунав - округ Монтана; 2. Истраживање и анализа очувања биодиверзитета на Дунаву (Неготинска страна), ретких и заштићених врста, модела и метода очувања биодиверзитета на локалном и регионалном нивоу; 3. Набавка посебне опреме за праћење различитих врста рибе на Дунаву; 4. Оснивање мрестилишта за угрожене врсте јесетре и образовног центра у Бугарској, село Долно Белотинци, општина Монтана; 5. Програм истраживања и заштите ретких речних врста: јесетра у Дунаву; 6. Еко форум „Биодиверзитет реке Дунав"; 7. Израда заједничког акционог плана за спречавање загађења тла, ваздуха и воде на Дунаву у прекограничном региону Неготин - Монтана; 8. Израда промотивног пројектног документарца, промотивног каталога, завршне конференције и евалуација резултата пројекта; 9. Успостављање лиценцираног едукативног центра о заштити биодиверзитета и речних врста.

Резултати: Образовни центар за заштиту биодиверзитета и речних врста биће лиценциран и функционисаће као место за обуке. Мрестилиште ће осигурати биодиверзитет рибљих врста и додаће још заштићених врста у свој капацитет, што ће довести до диверзификације ефекта пројекта. Набавком посебне опреме за праћење различитих врста рибе у реци Дунав и система ГИС омогућиће се  праћење кретања угрожених риба на Дунаву.

Partners

Pages

Subscribe to 3.2 Заштита природе