3.2 Заштита природе

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је промоција и повећање употребе заједничких природних ресурса у прекограничном региону кроз обнављање и очување екосистема у заштићеним природним подручјима.

Пројектне активности:

 1. Организација семинара и размена искустава у циљу ефикасног управљања заштићеним подручјима;
 2. Израда плана управљања заштићеним подручјем "Дренето";
 3. Снабдевање техничком опремом за очување и обнављање екосистема у заштићеном подручју „Власина“;
 4. Испорука техничке опреме за очување и обнављање екосистема у заштићеним природним зонама општине Ботевград;
 5. Израда промотивне брошуре „Заштићена подручја у прекограничном региону Ботевград - Сурдулица“;
 6. Организација омладинског туристичког марша;
 7. Организација догађаја под мотом „Животна средина - будућност и одговорност свих“.

Као резултат имплементације пројекта биће израђен план управљања заштићеном природном зоном у општини Ботевград; биће купљена техничка опрема за партнере, неопходна за одржавање и очување природних екосистема; биће организоване едукативне кампање и повећана свест локалних заједница о очувању природних ресурса; биће дистрибуирана информативна брошура „Заштићена природна подручја Ботевграда и Сурдулице“.

Циљне групе пројекта су: Локалне власти, регионалне власти, интересне групе, укључујући невладине организације из области животне средине, ученике, локалне заједнице, становнике Ботевграда и Сурдулице.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ: Очување и побољшање квалитета земљишта у видинском и зајечарском округу и пограничном подручју. Специфични циљ: Унапређени капацитета у видинском и зајечарском округу за заједничко очување и побољшање квалитета земљишта изложеног загађењу изазваним људским активностима.

Активности на пројекту: 1. Иницијалне конференције; 2. Израда Водича за заштиту земљишта; 3.Тренинг о заштити земљишта; 4. Конференција о прекограничној заштити земљишта; 5. Израда Акционог плана заштите земљишта у прекограничном подручју; 6. Формирање Прекограничне радне групе за заштиту земљишта; 7. Формирање алата за заштиту земљишта на вебу; 8. Финална конференција пројекта.

Резултати: Подигнута свест о очувању земљишта, повећани капацитети за одрживи развој и побољшана прекогранична сарадња у пројектној области. Главни производи пројекта: водич за заштиту земљишта (Веб и штампани); спроведене 4 обуке за 60 људи; успостављена прекогранична радна група за заштиту земљишта; успостављен онлајн практикум за заштиту земљишта; усвојен прекогранични акциони план за заштиту земљишта (веб и штампано).

Веб локација: https://soilprotection-bgrs.info/

Фејсбук страница: Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стимулисање уравнотеженог и одрживог развоја региона Бела Паланка-Дупница кроз спровођење заједничких мера заштите природе у програмском подручју.

Пројектне активности су:

 1. Мапирање критично загађених подручја;
 2. Набавка опреме у општини Бела Паланка;
 3. Набавка опреме у општини Дупница;
 4. Израда правне процене и студије;
 5. Организација међународног округлог стола у Белој Паланци.

Очекивани резултати су:

 1. Разрађена карта загађених подручја и идентификација критичних тачака за чишћење;
 2. Испоручена опрема за управљање отпадом;
 3. Очишћене идентификоване тачке;
 4. Разрађена упоредно -правна анализа и студија о локалној и ЕУ најбољој зеленој пракси у области управљања отпадом;
 5. Спроведен заједнички форум за подизање свести - округли сто са 20 учесника.

Циљне групе:

 • Становништво Дупнице и Беле Паланке;
 • НВО које раде на пољу животне средине;
 • Општинске управе;
 • Учесници округлог стола.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљеви пројекта су: - побољшање стања различитих врста шумских станишта у прекограничном региону; - укључивање младих из обе земље у заједничке активности за практично решавање проблема животне средине везаних за очување и одрживо управљање шумама и популаризацију ових активности међу другим друштвеним групама; - стварање и заједничко коришћење базе података свих партнера у пројекту који ће акумулирати резултате пројекта и податке из научних и примењених истраживања у области заштите природе.

Активности: Семинар за подизање свести и спремности за сарадњу младих на очувању шума; курс за обуку младих о заштити природе; кампања пошумљавања; откривање и контрола шумских штеточина и болести; мапирање, процена и побољшање статуса популација ретких и вредних врста; прављење и изложбе хербаријума шумских биљака; стварање заједничке базе података о пројектним активностима; развој дугорочне стратегије за укључивање младих у активности заштите природе; конференција о резултатима пројекта.

Резултати: Креиран нови модел за укључивање младих људи у активности заштите природе; 400 младих људи који су стекли основне вештине о заштити шумских екосистема; посађено 1000 шумских и декоративних садница; проучено 10 ha шума ради откривања и контроле шумских штеточина и болести; најмање 5% популације вредних врста повећано за 50%; успостављена заједничка база података која садржи резултате пројекта; развијена дугорочна стратегија за укључивање младих у активности заштите природе; имплементиран је један семинар и једна конференција.

Веб саjт: https://cbc-forest.org/

Чланци:

https://ppmg-botevgrad.bg/2021/02/10/%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0/?fbclid=IwAR2j4HGT29Xg5Yip4IuBBwqszhNd-Ub6ldeC46xKI_0RMljS8um9skTQ6Sk

https://botevgrad.com/news/80836/S-izlojba-na-herbarii-ot-gorska-rastitelnost-startira-sedmicata-na-Zlatarov-v-botevgradskata-gimnaziya/

Видео:

https://videos.botevgrad.com/view/25708/Dnes-startira-sedmicata-posvetena-na-patrona-na-prirodo-matematicheskata-gimnaziya--profesor-Asen-Zlatarov/latestLocal/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат је дизајниран да стумулише заштиту природе у подручју Кула- Књажевац кроз заједничке иницијативе за уклањање дивљих депонија и изградњу еко начина размишљања код популације у пограничном региону. Обе ублажавајуће и превентивне мере биће усмерене на то да: - 1. повећају капацитет сакупљања отпада и учесталост услуга - 2. умање одлагање комуланог отпада на депонијама - 3. покрену промену понашања у друштву у вези са одлагањем отпада у пограничном региону.

Пројекат има за циљ уклањање узрока за настајање дивљих депонија и унапређење управљања комуналним отпадом кроз: - обезбеђивање модерне опреме како би се повећао капацитет за прикупљање отпада, - размену практичних знања и имплементацију најбољих ЕУ пракси у јединствени акциони план за управљење отпадом у региону Кула- књажевац, дискусија на округлим столовима и јавним дебатама, - повећањем свести на свим нивоима о важности индивидуалног и друштвеног доприноса на заштити животне средине у региону Кула- Књажевац. Прекогранична иницијатива „Моја зелена кућа“је покренута са циљем да позове све становнике да се укључе у чишћењу дивљих и разбацаних депонија. Посебна пажња биће посвећена младим људима кроз заједничку школску кампању.

Очекивани резултати: - 3 заједничке интервенције, усмерене на очување и обнову екосистема у прекограничном подручју - 5 едукација и заједничке иницијативе за подизање свести на пољу очувања и заштите природног наслеђа, биодиверзитета и пејзажа - 3 иницијативе за изградњу иницијатива (размена искустава и пренос знања) на пољу одрживе употребе природних ресурса.

Веб-сајт пројекта: http://www.cglife.eu/sr/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су унапређење капацитета пројектних партнера у погледу објеката/опреме, примера добре праксе и јавних подршки за ефикасно управљање природним ресурсима и обнављање екосистема на њиховој територији.

Планиране пројектне активности обухватају:

 1. Испорука опреме за обнављање екосистема;
 2. Интервенције за обнављање еколошких система заједничким активностима чишћења и пошумљавања;
 3. Израда плана управљања природним спомеником Церјанска пећина за 2019-2024: едукативна кампања и кампања подизања свести јавности за унапређење јавног знања о заштити природе и покретање промена понашања;
 4. Размена искуства на терену и на скупу по принципу округлог стола.

Пројектни резултати:

 1. Испоручена опрема: побољшани статус екосистема за 4 прекогранична подручија (укључујући 3 заштићена подручја);
 2. Побољшани капацитети локалних специјалиста за очување природе: промена понашања у друштву према одговорним односима према природи;
 3. Размена искуства на терену и на спроведеном скупу по принципу округлог стола.

Циљне групе: Становници општина Бобов Дол и Ниш; Ученици школа у општинама Бобов Дол и Ниш; Посетиоци заштићених подручја; Локална, регионална и национална тела и организације за заштиту животне средине.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ: Овај пројекат ће подстицати боље разумевање и сарадњу између партнера посебно у области очувања и рестаурације прекограничног екосистема, као и очување и побољшање квалитета земљишта, ваздуха и воде. Подизањем речних корита река у два града, биће смањен ризик од хемијског загађења реке нафтним производима и уљима и механичким нечистоћама.

Активности: Инвестиционе активности за очување и унапређење у Дупници и Трговишту; испоручена опрема; спровођење истраживања; организовање семинара; израда водича за грађане.

Резултати: Ојачана корита четири реке - Вучји До, Прелесјачка, Рибна, Бистрица, заштита речних екосистема и побољшање квалитета воде, земљишта и ваздуха кроз смањење прилива хемијског загађења (нафта, уља и механичке честице); повећан капацитет експертизе и информисана популација.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је: промовисање одрживе прекограничне сарадње између општина Ћустендил и Лебане у очувању и управљању животном средином, кроз јачање свести становништва и успостављање одрживих пракси у јачању свести јавности за ефикасније управљање и очување животне средине. Специфични циљеви пројекта су: стварање оптималних услова за образовање деце и младих из две партнерске општине, трансформацијом и реконструкцијом инфраструктуре уЕколошком едукативном центру у Ћустендилу и дечјем вртићу у Лебану; унапређење еколошке свест и понашања младих, кроз организацију догађаја усмерених на заштиту животне средине; јачање свести становништва, посебно заинтересованих страна и циљних група за ефикасније управљање и заштиту животне средине у пограничним општинама.

Планиране активности на пројекту су: 1 – управљање пројектом; 2 – реконструкција Еколошког едукативног центра у општини Ћустендил и набавка опреме; 3 – реконструкција објекта Дечјег вртића у Лебану са енергетском санацијом и набавка опреме; 4 – израда заједничког еколошког програма „Будите једнаки са природом" за децу предшколског узраста; 5 – организација и спровођење еколошке едукације – тренинга у Ћустендилу и тродневне изложбе ликовних радова деце „Мој зелени град"; 6 – организација и спровођење еколошке едукације – тренинга у Лебану и изложба ликовних радова деце „Мој зелени град"; 7 – израда едукативних брошура о флори и фауни, карактеристичној за прекогранични регион; 8 – израда заједничког еколошког плана „Животна средина у прекограничном региону" и организација дводневног форума „Прекогранично окружење – стање и трендови"; 9 – промотивне активности и информисање јавности о пројекту.

Очекивани резултати рпојекта су: направљена 2 виртуелна водича за 2 прекограничне туристичке локације за Windows, web, мобилне апликације за телефоне, ВР наочаре;  успостављене 4 ВР тачке; створени капацитети за 25 локалних ентузијаста за развој ВР производа; израђена и одржавана веб страница за виртуалну стварност у корист промоције туризма и одговарајуће кампање подизања свести.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да стимулише балансирани и одрживи развој кроз адаптацију промене животне средине и паметан економски развој. Специфични циљеви су: Промоција и ппобољшана искоришћеност заједничких природних ресурса као и стимулисање заштите природе кроз имплементацију заједничких активности заштите животне средине; Подизање свести јавности о смањењу и поновном коришћењу биоразградивог отпада; Изградња капацитета релевантних јавних власти и заинтересованих страна у проблемима смањења отпада и његовог поновног коришћења; Очување и побољшање квалитета тла, воде и ваздуха; Побољшана локална политика заштите животне средине.

Планиране активности: израда студије случаја у обе циљане области на нивоу информисања о компостирању отпада, бенефиције од компостирања и процена потреба; организовање информативне конференције за презентацију резултата студија; организовање "инфо-дана" у и окрузима Видин и Бор у циљу популаризације информације о свим бенефитима компостирања биоразградивог отпада; набавка опреме за компостирање-компостери и секачи; обука "Политика без отпада и мудра решења за управљање отпадом"- изградња капацитета за локалне, регионалне доносиоце одлука и друге актере; развој прекограничног плана за управљање биоразградивим отпадом; финална процена ефеката компостирања у прекограничном региону; завршна конференција и презентација резултата пројекта.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ подстицање уравнотеженог одрживог развоја животне средине прекограничног региона кроз заједничке акције за промоцију и унапређење коришћења заједничких природних ресурса у Пирдопу и Палилули.

 

Пројектне активности:

 1. Спровођење заједничке конференције „Јавна политика и дугорочне мере против загађења ваздуха“у Пирдопу
 2. Набавка специјализоване опреме за побољшање квалитета ваздуха у Пирдопу;
 3. Организовање заједничког округлог стола за дискусију о проблемима и мерама за побољшање квалитета земљишта и воде у општини Палилула;
 4. Набавка опреме за одржавање зелене инфраструктуре у општини Палилула;
 5. Организовање заједничке иницијативе „Мисли зелено“ у Пирдопу и Палилули;
 6. Организовање заједничке обуке за подизање капацитета у општини Палилула;
 7. Радионица за размену добрих пракси у општини Пирдоп;
 8. Израда заједничког програма за управљање квалитетом ваздуха, тла и вода у прекограничном региону Пирдоп и Палилула.

Резултати пројекта:

 1. Успостављена одржива партнерства у прекограничном региону;
 2. Обезбеђење савремене опреме у вези са заштитом природе;
 3. Спроведени информативни догађаји (конференције, округли сто, иницијативе) и повећана свест јавности;
 4. Извршена изградња капацитета и размена искустава за коришћење заједничких природних ресурса;
 5. Подржани приступ младих питањима везаним за заштиту животне средине и природе;
 6. Разрађени заједнички стратешки документ (програм) и дефинисана дугорочна визија управљања природним ресурсима;
 7. Успешно управљање и координација пројектних активности;
 8. Повећана свест јавности о пројекту и извору финансирања ЕУ спроведеним;
 9. Повећан административни капацитет општинских управа за спровођење пројеката финансираних у оквиру програма ЕУ (ИПА).

Циљне групе:

 1. Становници општина Пирдоп и Палилула;
 2. Регионалне / државне власти повезане са питањима заштите природе и животне средине;
 3. Јавне организације и НВО које делују у областима које се тичу заштите природе;
 4. Становници општина Пирдоп и Палилула, који живе на територији обе општине и муче се са проблемима и квалитетом природних ресурса;
 5. Млади из локалних школа две општине, погођени иницијативом „Мисли зелено“.

Partners

Pages

Subscribe to 3.2 Заштита природе