3.2 Заштита природе

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта представља подстицање уравнотеженог и одрживог развоја региона Бојчиновци-Бор, кроз спровођење заједничких мера за заштиту природе - управљање отпадом и надгледање воде и тла у локалним екосистемима и загађеним дивљим депонијама.

Планиране активности:

 1. Мапирање загађених подручја и идентификација критичних места за чишћење;
 2. Побољшање техничких капацитета партнера куповином опреме за управљање отпадом и лабораторије за испитивање узорака;
 3. Чишћење идентификованих места;
 4. Разрада упоредне правне анализе и студије о локалним и најбољим зеленим праксама ЕУ у области управљања отпадним катастрофама;
 5. Спровођење заједничког форума за подизање свести - округли сто;

Очекивани резултати:

 1. Израђена карта загађених подручја и идентификација критичних места за чишћење;
 2. Испоручена опрема за управљање отпадом за град Бор и лабораторија за испитивање узорака за општину Бојчиновци;
 3. Очишћена идентификована места у Бору и Бојчиновцима;
 4. Разрађена упоредна правна анализа и студија о локалним и најбољим зеленим праксама ЕУ на пољу управљања отпадом;
 5. Одржан заједнички форум за подизање свести - округли сто са 20 учесника;

Циљне групе пројекта су становници општина Бојчиновци и Бор које су угрожене контаминацијом; општинске управе општина Бојчиновци и Бор; учесници спроведених догађаја и становништво прекограничног региона.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=onTUlhdbr5I

Публикациje: 

https://www.mc.kcbor.net/projekti-prekogranicne-saradnje-srbija-bugarska/

https://bor.rs/bor-u-okviru-ipa-programa-prekogranicne-saradnje/

https://www.energetskiportal.rs/bor-ucestvuje-na-projektu-terenska-laboratorija-za-ispitivanje-kvaliteta-vode-i-zemljista/

https://rtvbor.rs/ipa-projekti-prekogranicne-saradnje-nastavljaju-se-i-naredne-godine/

https://rtvbor.rs/vise-od-milion-evra-u-boru-iz-projekata-prekogranicne-saradnje/

https://www.youtube.com/watch?v=bw4aohlcaPg

https://www.bor030.net/borski-3-oktobar-iz-projekta-ipa-fonda-dobio-nove-kamione-za-smece

https://rtvbor.rs/novi-smecari-za-borsko-komunalno-preduzece/

http://www.timocke.rs/novi-kamioni-smecari-za-jkp-3-oktobar/

https://www.konkurent.bg/article/168319/v-boichinovci-zapochnaha-goliam-evropeiski-proekt-sus-surbiia-snimki

https://www.boychinovtsi.bg/currentNews-1211-newitem.html

https://www.mc.kcbor.net/projekti-prekogranicne-saradnje-srbija-bugarska/

https://bor.rs/bor-u-okviru-ipa-programa-prekogranicne-saradnje/

https://www.energetskiportal.rs/bor-ucestvuje-na-projektu-terenska-laboratorija-za-ispitivanje-kvaliteta-vode-i-zemljista/

https://rtvbor.rs/ipa-projekti-prekogranicne-saradnje-nastavljaju-se-i-naredne-godine/

https://rtvbor.rs/vise-od-milion-evra-u-boru-iz-projekata-prekogranicne-saradnje/

https://www.youtube.com/watch?v=bw4aohlcaPg

https://www.bor030.net/borski-3-oktobar-iz-projekta-ipa-fonda-dobio-nove-kamione-za-smece

https://rtvbor.rs/novi-smecari-za-borsko-komunalno-preduzece/

http://www.timocke.rs/novi-kamioni-smecari-za-jkp-3-oktobar/

https://www.youtube.com/watch?v=onTUlhdbr5I

Картице:

http://bor.rs/ipa-projekat-izradjena-studija-sa-mapiranjem-divljih-deponija-na-teritoriji-grada/

https://www.boychinovtsi.bg/currentNews-1211-newitem.html

Студије:

http://bor.rs/ipa-projekat-studija-o-upravljanju-otpadom/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да успостави центар за очување биодиверзитета рибљих врста и изгради образовни камп о заштити биодиверзитета и речних врста "ЕКО-ПЛАНИНСКИ КАМП".

Пројекат предвиђа: 1. Израду студије о угроженим рибама и стању биодиверзитета у региону Монтана; 2. Истраживање и анализу очувања биодиверзитета на Старој планини (Пиротска страна), ретких и заштићених врста, модели и методе локалног и регионалног очувања биодиверзитета; 3. Изградњу образовног кампа на заштиту биодиверзитета и речних врста "ЕКО-ПЛАНИНСКИ КАМП"; 4. Набавка специјалне опреме за истраживање флоре и фауне на Старој планини; 5. Формирање мрестилишта за опоравак популација ендемских врста риба у Бугарској, у селу Карпачене у Монтани; 6. Истраживање и израда програма заштите ретке врсте речне-страм пастрмке на Старој планини; 7. Организација Еко Форума "Биодиверзитет Старе планине - вредност без граница"; 8. Израда заједничког акционог плана за превенцију.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је побољшање заштите животне средине у прекограничном подручју, кроз појачано управљање отпадом, у општинама Своге и Мерошина.

Планиране активности су:

 1. Прекогранично истраживање ефикасности система управљања отпадом и тла, квалитета ваздуха и воде, у општинама Своге и Мерошина;
 2. Развој заједничких стратешких и планских алата за управљање отпадом, поделу општинских ресурса и знања за општине Своге и Мерошина;
 3. Испорука комуналне опреме за побољшање управљања отпадом, квалитета земљишта, ваздуха и воде, у општинама Своге и Мерошина;
 4. Организација семинара за унапређење управљања отпадом и заједничко стратешко деловање у општинама Своге и Мерошина;
 5. Организација прекограничне информативне кампање о мерама за побољшање квалитета земљишта, ваздуха и воде, у општинама Своге и Мерошина.

Очекивани резултати:

 1. Побољшани системи управљања отпадом у општинама Своге и Мерошина;
 2. Спроведено прекогранично основно истраживање ефикасности система управљања отпадом;
 3. Обезбеђена специјализована комунална опрема;
 4. Организовани заједнички тренинзи и информативна кампања.

Циљне групе:

 • Локално становништво које живи у непосредној близини дивље депоније и акумулација чврстог отпада у прекограничном региону, локалне власти;
 • Локални и регионални актери укључени у управљање отпадом;
 • МСП сектор, НВО, становници суседних општина у прекограничном региону.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви: Главни циљеви пројекта су: - јачање капацитета и стварање могућности за еколошко образовање у прекограничном региону; - промовисање еколошке свести, одговорно понашање и евентуална акција кроз образовање; - изградња везе са животном средином и промена перцепције коју млади имају о животној средини.

Активности: 1. Изградња еколошког образовања у парку природе Витоша; 2. Развијање приручника за еколошко образовање; 3. Организовање обукe о томе како користити развијен приручник за еколошко образовање 4. Спровođewe путовањa еко-школа у прекограничном региону; 5. Организовање школе на отвореном у Парку природе Витоша; 6. Организовање међународног такмичења „Природа - наш заједнички дом"; 7. Организовање међународне конференције о еколошком образовању.
Поред наведених главних активности, организоваће се и бројне информативне и комуникацијске активности, као што су конференције за штампу, фејсбук профил, објаве у медијима, израда промотивних материјала за ширење информација о пројекту и његовим достигнућима.

Резултати: 1. Једна учионица на отвореном са интерактивним играма; 2. Једна отворена изложба о јединственом красу и пећинама у Витоши; 3. Обновљена крашка стаза у Витоши; 4. Израђен приручник за еколошко образовање на српском и бугарском језику; 5. Најмање 40 (20 бугарских и 20 српских) лица обучено како да пружи еколошко образовање; 6. 1400 деце (600 бугарских и 600 српских ученика и 100 бугарских и 100 српских вртића) са већим разумевањем питања заштите животне средине; 7. Један образовни филм о заштићеној природи са нагласком на национални парк Витоша, пећине и крас; 8. Један образовни видео о отпаду и одрживој потрошњи; 9. Сет информативних материјала за 3 старосне групе деце старости 4-6 година, 7-10 година и 11-14 година на бугарском и српском језику; 10. 1000 ученика (500 бугарских и 500 српских) са повећаном свшћу о животној средини кроз њихову посету националном парку Витоша; 11. Израђена брошура - квиз „Млади истраживачи" (укупно 2000 копија на бг/срп); 12. Израђени промотивни материјали за децу (руксаци/торбе, шешири, значке - 1000 комада сваког предмета); 13. Успешно спроведено међународно такмичење; 14. Једна изложба са дечјим креацијама; 15. Једна успешна заједничка конференција о еколошком образовању; 16. Потписан меморандум о активностима на унапређењу образовања у области животне средине и промовисању тога као виталног елемента одрживог развоја бугарско-српског прекограничног региона.

Феjсбук: Udruženje građana "Plant" @UdruzenjeGradjanaPLANT

Видео:

https://youtu.be/s-RO6pYEZuU

https://www.facebook.com/UdruzenjeGradjanaPLANT/videos/1501130326760946/

https://www.facebook.com/100009096366262/videos/2536136310032890

https://www.youtube.com/watch?v=s-RO6pYEZuU&feature=emb_logo

Публикациje:

https://dnesiutre.bg/?p=71744&fbclid=IwAR2vZUz7Nzh8lvEflxyjAS2Riwh8IOU-383ZCMlZVyL7UU1HrOd5lOFFcmo

http://www.nvoplant.rs/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%97%D0%90-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95.pdf

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је промоција и повећање употребе заједничких природних ресурса у прекограничном региону кроз обнављање и очување екосистема у заштићеним природним подручјима.

Пројектне активности:

 1. Организација семинара и размена искустава у циљу ефикасног управљања заштићеним подручјима;
 2. Израда плана управљања заштићеним подручјем "Дренето";
 3. Снабдевање техничком опремом за очување и обнављање екосистема у заштићеном подручју „Власина“;
 4. Испорука техничке опреме за очување и обнављање екосистема у заштићеним природним зонама општине Ботевград;
 5. Израда промотивне брошуре „Заштићена подручја у прекограничном региону Ботевград - Сурдулица“;
 6. Организација омладинског туристичког марша;
 7. Организација догађаја под мотом „Животна средина - будућност и одговорност свих“.

Као резултат имплементације пројекта биће израђен план управљања заштићеном природном зоном у општини Ботевград; биће купљена техничка опрема за партнере, неопходна за одржавање и очување природних екосистема; биће организоване едукативне кампање и повећана свест локалних заједница о очувању природних ресурса; биће дистрибуирана информативна брошура „Заштићена природна подручја Ботевграда и Сурдулице“.

Циљне групе пројекта су: Локалне власти, регионалне власти, интересне групе, укључујући невладине организације из области животне средине, ученике, локалне заједнице, становнике Ботевграда и Сурдулице.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ: Очување и побољшање квалитета земљишта у видинском и зајечарском округу и пограничном подручју. Специфични циљ: Унапређени капацитета у видинском и зајечарском округу за заједничко очување и побољшање квалитета земљишта изложеног загађењу изазваним људским активностима.

Активности на пројекту: 1. Иницијалне конференције; 2. Израда Водича за заштиту земљишта; 3.Тренинг о заштити земљишта; 4. Конференција о прекограничној заштити земљишта; 5. Израда Акционог плана заштите земљишта у прекограничном подручју; 6. Формирање Прекограничне радне групе за заштиту земљишта; 7. Формирање алата за заштиту земљишта на вебу; 8. Финална конференција пројекта.

Резултати: Подигнута свест о очувању земљишта, повећани капацитети за одрживи развој и побољшана прекогранична сарадња у пројектној области. Главни производи пројекта: водич за заштиту земљишта (Веб и штампани); спроведене 4 обуке за 60 људи; успостављена прекогранична радна група за заштиту земљишта; успостављен онлајн практикум за заштиту земљишта; усвојен прекогранични акциони план за заштиту земљишта (веб и штампано).

Веб локација: https://soilprotection-bgrs.info/

Фејсбук страница: Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стимулисање уравнотеженог и одрживог развоја региона Бела Паланка-Дупница кроз спровођење заједничких мера заштите природе у програмском подручју.

Пројектне активности су:

 1. Мапирање критично загађених подручја;
 2. Набавка опреме у општини Бела Паланка;
 3. Набавка опреме у општини Дупница;
 4. Израда правне процене и студије;
 5. Организација међународног округлог стола у Белој Паланци.

Очекивани резултати су:

 1. Разрађена карта загађених подручја и идентификација критичних тачака за чишћење;
 2. Испоручена опрема за управљање отпадом;
 3. Очишћене идентификоване тачке;
 4. Разрађена упоредно -правна анализа и студија о локалној и ЕУ најбољој зеленој пракси у области управљања отпадом;
 5. Спроведен заједнички форум за подизање свести - округли сто са 20 учесника.

Циљне групе:

 • Становништво Дупнице и Беле Паланке;
 • НВО које раде на пољу животне средине;
 • Општинске управе;
 • Учесници округлог стола.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљеви пројекта су: - побољшање стања различитих врста шумских станишта у прекограничном региону; - укључивање младих из обе земље у заједничке активности за практично решавање проблема животне средине везаних за очување и одрживо управљање шумама и популаризацију ових активности међу другим друштвеним групама; - стварање и заједничко коришћење базе података свих партнера у пројекту који ће акумулирати резултате пројекта и податке из научних и примењених истраживања у области заштите природе.

Активности: Семинар за подизање свести и спремности за сарадњу младих на очувању шума; курс за обуку младих о заштити природе; кампања пошумљавања; откривање и контрола шумских штеточина и болести; мапирање, процена и побољшање статуса популација ретких и вредних врста; прављење и изложбе хербаријума шумских биљака; стварање заједничке базе података о пројектним активностима; развој дугорочне стратегије за укључивање младих у активности заштите природе; конференција о резултатима пројекта.

Резултати: Креиран нови модел за укључивање младих људи у активности заштите природе; 400 младих људи који су стекли основне вештине о заштити шумских екосистема; посађено 1000 шумских и декоративних садница; проучено 10 ha шума ради откривања и контроле шумских штеточина и болести; најмање 5% популације вредних врста повећано за 50%; успостављена заједничка база података која садржи резултате пројекта; развијена дугорочна стратегија за укључивање младих у активности заштите природе; имплементиран је један семинар и једна конференција.

Веб саjт: https://cbc-forest.org/

Чланци:

https://ppmg-botevgrad.bg/2021/02/10/%d1%81-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0/?fbclid=IwAR2j4HGT29Xg5Yip4IuBBwqszhNd-Ub6ldeC46xKI_0RMljS8um9skTQ6Sk

https://botevgrad.com/news/80836/S-izlojba-na-herbarii-ot-gorska-rastitelnost-startira-sedmicata-na-Zlatarov-v-botevgradskata-gimnaziya/

Видео:

https://videos.botevgrad.com/view/25708/Dnes-startira-sedmicata-posvetena-na-patrona-na-prirodo-matematicheskata-gimnaziya--profesor-Asen-Zlatarov/latestLocal/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат је дизајниран да стумулише заштиту природе у подручју Кула- Књажевац кроз заједничке иницијативе за уклањање дивљих депонија и изградњу еко начина размишљања код популације у пограничном региону. Обе ублажавајуће и превентивне мере биће усмерене на то да: - 1. повећају капацитет сакупљања отпада и учесталост услуга - 2. умање одлагање комуланог отпада на депонијама - 3. покрену промену понашања у друштву у вези са одлагањем отпада у пограничном региону.

Пројекат има за циљ уклањање узрока за настајање дивљих депонија и унапређење управљања комуналним отпадом кроз: - обезбеђивање модерне опреме како би се повећао капацитет за прикупљање отпада, - размену практичних знања и имплементацију најбољих ЕУ пракси у јединствени акциони план за управљење отпадом у региону Кула- књажевац, дискусија на округлим столовима и јавним дебатама, - повећањем свести на свим нивоима о важности индивидуалног и друштвеног доприноса на заштити животне средине у региону Кула- Књажевац. Прекогранична иницијатива „Моја зелена кућа“је покренута са циљем да позове све становнике да се укључе у чишћењу дивљих и разбацаних депонија. Посебна пажња биће посвећена младим људима кроз заједничку школску кампању.

Очекивани резултати: - 3 заједничке интервенције, усмерене на очување и обнову екосистема у прекограничном подручју - 5 едукација и заједничке иницијативе за подизање свести на пољу очувања и заштите природног наслеђа, биодиверзитета и пејзажа - 3 иницијативе за изградњу иницијатива (размена искустава и пренос знања) на пољу одрживе употребе природних ресурса.

Веб-сајт пројекта: http://www.cglife.eu/sr/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су унапређење капацитета пројектних партнера у погледу објеката/опреме, примера добре праксе и јавних подршки за ефикасно управљање природним ресурсима и обнављање екосистема на њиховој територији.

Планиране пројектне активности обухватају:

 1. Испорука опреме за обнављање екосистема;
 2. Интервенције за обнављање еколошких система заједничким активностима чишћења и пошумљавања;
 3. Израда плана управљања природним спомеником Церјанска пећина за 2019-2024: едукативна кампања и кампања подизања свести јавности за унапређење јавног знања о заштити природе и покретање промена понашања;
 4. Размена искуства на терену и на скупу по принципу округлог стола.

Пројектни резултати:

 1. Испоручена опрема: побољшани статус екосистема за 4 прекогранична подручија (укључујући 3 заштићена подручја);
 2. Побољшани капацитети локалних специјалиста за очување природе: промена понашања у друштву према одговорним односима према природи;
 3. Размена искуства на терену и на спроведеном скупу по принципу округлог стола.

Циљне групе: Становници општина Бобов Дол и Ниш; Ученици школа у општинама Бобов Дол и Ниш; Посетиоци заштићених подручја; Локална, регионална и национална тела и организације за заштиту животне средине.

Partners

Pages

Subscribe to 3.2 Заштита природе