АД - ВИЗИЈА

Број пројекта:CB007.1.12.084
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.2 Прекогранични туристички производ
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:12
Финална вредност Уговора:185984.61 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:14.12.2017
Завршетак пројекта:13.12.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је да унапреди капацитете за одрживи туризам прекограничне дестинације Стара планина. Специфични циљеви су: ефикаснији механизми за одрживо планирање у туризму које ће осигурати балансирани стратешки приступ у процесу интегрисања туристичких активности; одговарајући ниво управљања и маркетиншких капацитета који су у складу са тржишним трендовима; максимизирање прихода од путовања који остају локалној економији за јачање прекограничког ланца добављача.

Предвиђене активности пројекта су инвентарисање ресурса и идентификација кључних чинилаца, мапа пута за развој туризма базираног на авантурама, конференција о развоју одговорног туризма базираног на авантурама, семинар за развој производа, семинар за управљање догаћајима и маркетинг, такмичење у оријентацији, веб сајт и апликација за мобилне телефоне за такмичење, набавка опреме, каталог туризма базираног на авантурама, филм за туризам базираног на авантурама на Старој планини.

Пројекат ће унапредити услове за развој туризма базираног на авантурама у прекограничном региону Старе планине, водити дијалог између кључних играча и ојачати управљачки капацитет дестинације. Главни производи су: Иинвентар ресурса и Мапа пута за развој туризма базираног на авантурама, Конференција о развоју одговорног туризма базираног на авантурама, развој специфичног туристичког производа – такмичење у оријентацији, комбинација више типова туризма базираног на авантурама, Веб сајт и апликација за мобилне телефоне, као и Каталога и Филма за туризам базираног на авантурама на територији пројекта.

Веб-сајт пројекта: http://advision.one

Partners

Водећи партнер
Асоцијација „Регионално партнерство за одрживи развој – Видин“ (РПСД – ВИДИН)
Партнер 2
Дух Балкана
Партнер 3
Асоцијација „Аутентична Бугарска“
Партнер 4
Туристичка организација општине Књажевац