Интерактивна омладинска мапа

Број пројекта:CB007.2.22.071
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.2 Умрежавање људи
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:12
Финална вредност Уговора:107395.50 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:17.09.2022
Завршетак пројекта:16.09.2023
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је успостављање две омладинске мреже за сарадњу, унапређење вештина за запосленост младих у прекограничном региону и подизање свести и промоцију локалних прекограничних атракција.

Пројектне активности:

1. Интернет упит о омиљеним туристичким местима младих;

2. Регрутовање учесника за обуку пројекта;

3. Обука за фотографију и видео монтажу;

4. Обука у вештинама писања;

5. Фотографски и писмени конкурси за одабрана победничка туристичка места;

6. Обрада одабраних фото и видео материјала – практична мастер сесија;

7. Обрада одабраног материјала за писање – практична мастер сесија;

8. Израда интерактивне мапе младих –производа базираног на интернету са садржајима које пружају млади учесници;

9. Израда омладинског туристичког каталога – промотивне папирне верзије интерактивне мапе;

10. Пројектна конференција са изложбом победничких фотографија и дружењем са потенцијалним послодавцима.

Очекивани резултати:

1. Створене 2 омладинске мреже на основу интересовања и развоја професионалних вештина;

2. Промовисана прекогранична област;

3. 20 младих обучених за вештине уређивања фотографија/видеа;

4. 20 младих обучених у вештинама професионалног писања;

5. Израђена интерактивна омладинска туристичка карта;

6. Објављен туристички каталог младих.

Главна циљна група пројекта је омладинска популација у прекограничном подручју Нишаве, Перника и Ћустендила, као и локално становништво и организације које се баве сектором туризма.

 

Partners

Водећи партнер
Асоцијација за културну, економску, хеуристичку и лингвистичку сарадњу
Партнер 2
АзБуки