Младежка интерактивна карта

Код на проекта:CB007.2.22.071
Покана:CB007.2
Приоритет:2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:107395.50 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.09.2022
Крайна дата на проекта:16.09.2023
Област на въздействие:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резюме на проекта:

Проектът има за цел създаването на две младежки мрежи за сътрудничество, подобряване на уменията за заетост на младежите в трансграничния регион и повишаване на осведомеността и популяризиране на местните трансгранични атракции.

Проектни дейности:

1. Интернет-проучванена любимите туристически места на младежите;

2. Набиране на участници за обученията по проекта;

3. Обучение по фотография и видео монтаж;

4. Обучение в умения за писане;

5. Конкурси за снимки и писане за избраните печеливши туристически обекти;

6. Обработка на избрани фото и видео материали – практическа мастър сесия;

7. Обработка на избрани материали за писане – практическа магистърска сесия;

8. Разработване на интерактивна младежка карта – уеб базиран продукт със съдържание, предоставено от младежите участници;

9. Изработване на хартиен младежки туристически каталог – рекламна хартиена версия на интерактивна карта;

10. Конференция по проекта с изложба на печелившите фотографии и среща с потенциални работодатели.

Очаквани резултати:

1. Създадени 2 младежки мрежи въз основа на интереси и развитие на професионални умения;

2. Популяризиран трансграниченрегион;

3. 20 младежи, обучени в умения за обработка на снимки/видео;

4. 20 младежи, обучени в професионални умения за писане;

5. Разработена интерактивна младежка туристическа карта;

6. Издаден младежки туристически каталог.

Основната целева група по проекта са младежите в трансграничния регион в областите Нишава, Кюстендил и Перник, както и местни жители и организации, свързани с туристическия сектор на икономиката.

Partners

Водещ партньор
Асоциация за културно, стопанско, евристично и лингвистично сътрудничество - България
Партньор 2
Сдружение АЗБУКИ