Магија синергије

Број пројекта:CB007.2.12.002
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.2 Прекогранични туристички производ
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:196134.17 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:13.03.2020
Завршетак пројекта:03.08.2021
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Стварање синергетског ефекта заједничког утицаја туристичких актера у области повезивања фестивала, развијања заједничких процедура за развој туризма и нових туристичких производа у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац;
Спровођење маркетиншких активности, усмерених према туристичким оператерима и пружаоцима туристичких услуга, ради промоције нових заједничких туристичких производа (нових фестивала);
Повећање капацитета туристичких актера у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац, за употребу модела одрживог развоја туризма путем размене најбољих пракси, искустава и знања.

Планиране активности:
1. Дијагноза вредности ланца туризма - деск и теренско истраживање прекограничног региона и 60 туристичких актера;
2. Израда заједничке стратегије за одрживи туризам у прекограничним подручјима Елин Пелин и Лесковац;
3. Израда заједничког програма одрживог туризма у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац;
4. Израда два нова прекогранична туристичка производа и њихова промоција на заједничким догађајима;
5. Организација гастрономских фестивала: Лесковачки роштиљ у Елин Пелину и Дан шопских игара у Лесковцу;
6. Израда промотивног алата за е-маркетинг - Заједничка платформа паметног туризма;
7. Организовање заједничког округлог стола за размену добрих пракси у развоју туризма.

Очекивани резултати:
1. Студија дијагнозе вредности ланца туризма у туризму овде, укључујући идентификацију и процену ресурса и фактора пословног окружења за развој фестивала и других специфичних туристичких производа у Елин Пелину и Лесковцу;
2. Заједничка стратегија одрживог туризма у прекограничним подручјима Елин Пелин и Лесковац овде;
3. Заједнички програм одрживог туризма у прекограничним подручјима Елин Пелин и Лесковац овде, укључујући оперативни програм, 10 концепата пројекта, заједнички програм праћења, приручник за одрживи туризам и е-водич о финансирању ЕУ у сектору туризма;
4. Развијена два нова прекогранична туристичка производа - Лесковачки Дан роштиља у Елин Пелину и Дан фолклора „Шопских игара“ у Лесковцу. Организована два заједничка догађаја у циљу промоције међу туристичким оператерима и пружаоцима туристичких услуга;
5. Одржани гастрономски фестивали Лесковачки Дан роштиља у Елин Пелину и Дан фолклора „Шопских игара“ у Лесковцу, са учешћем од преко 1000 посетилаца;
6. Развијена заједничка платформа паметног туризма као маркетиншки промотивни алат за туристичке производе овде;
7. Организован заједнички округли сто за размену добрих пракси у развоју туризма са 40 учесника.

Циљне групе:
- Локалне власти и организатори фестивала - доносиоци одлука;
- Туристички актери: представници локалних културних, образовних институција, туристичких организација, општинских управа, организатори фестивала, туристичке агенције, хотели, ресторани, мала и средња предузећа, организације за подршку и пословању и невладине организације;
- туристички оператери и пружаоци туристичких услуга;
- млади (волонтери анкетари / истраживачи на фестивалима);
- Општа јавност - локално становништво и туристи.

Феjсбук: https://www.facebook.com/ObshtinaElinPelin

Google апликација: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bgrs.synergies

Apple апликација: https://www.apple.com/app-store/

Partners

Водећи партнер
Општина Елин Пелин Бугарска
Партнер 2
Туристичка организација Лесковца
Партнер 3
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа