Млади предузетници данас - успешни људи сутра

Број пројекта:CB007.1.21.030
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:182792.42 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.02.2018
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је: стварање атрактивног амбијента за младе у прекограничном региону, промовисање одрживе, дугорочне и заједничке пословне иницијативе, укључујући промовисање предузетништва младих. Успешна реализација тренинга за незапослене младе људе, улагање у своје личне предузетничке вештине и стварање могућности за будуће послове у региону су међу специфичним циљевима пројекта.

Активности: Формирање 2 потпуно опремљена образовна простора у Петрчу и Пироту; 24 младих обучених у различитим професионалним и предузетничким активностима; израда двојезичног водича  "Проналажење посла и Припрема бизнис плана", из два дела: 1.) Како пронаћи свој први посао и 2.) Како да припремите свој лични бизнис план.Двојезични водич ће бити на бугарском и српском језику и биће објављен у 1500 примерака, који ће бити подељен у локалним заједницама Петрча и Пирота и у другим регионима.

Partners

Водећи партнер
Месна заједница "Нови живот 1919"
Партнер 2
СК "Победник"