CB007.1.21.030 - Младите предприемачи днес - успешни хора на бъдещето