Развој дијагностичког центра постуралних и мишићнокоштаних поремећаја школске деце у Србији и Бугарској

Број пројекта:CB007.1.21.129
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:577397.61 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:24.11.2016
Завршетак пројекта:23.11.2018
Област интервенције:055 - Друга социјална инфраструктура која доприноси регионалном и локалном развоју;
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да пружи интегрисано решење на заједнички изазов изузетно високог процента постуралних и мишићно-скелетних поремећаја (ПМСД) школског узраста у пограничном подручју. Он предвиђа развој одрживе прекограничне платформе за превентивно и корективно управљање ПМСД кроз редовне прегледе, савремену дијагностику и реализацију ваннаставних програма за унапређење физичке способности и промовисање здравог и активног начина живота.

Пројекат планира развој два дијагностичка центра, у Књажевцу и у Видину, опремљена најмодернијом дијагностичком опремом, која омогућавају брзу анализу статичког и динамичког држања тела и кичме. Објекти ће понудити неинвазивна, (без зрачења)  тестирања школског узраста у тој области - биће обављено 2000 прегледа. Откривени проблеми ће бити третирани на курсевима корективне гимнастике у складу са терапеутском методологијом, специјално развијеном за потребе пројекта - у укпуном трајању од 720 сати. Позитивни резултати терапијске рехабилитације ће бити показани током заједничког дечјег спортскорекреативног догађаја у Видину, планираног за 200 учесника.

Конференција у Књажевцу ће бити организована за подизање јавне свести о ширењу педијатријских ПМСД. Аналитички извештај ће бити припремљен, који ће дати препоруке за мере политике за одрживо побољшање физичких способности, благостања и квалитета живота младих људи у прекограничном подручју.

Веб-сајт пројекта: http://sportforhealth.net/rs/

Partners

Водећи партнер
Спортски савез Књажевца
Партнер 2
Општина Видин