Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец

Број пројекта:CB007.1.11.151
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:629755.52 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверзификација туристичких производа у прекограничном подручју општина Сурдулица и Правец, кроз: повећање туристичке атрактивности и конкурентности атракција у општинама Сурдулица и Правец;  Обезбеђење шиоког приступа информација за обновљене локалите; Боље коришћење природног, културног и историјског наслеђа и са њима повезане инфраструктуре у општинама Сурдулица и Правец.

Пројектне активности укључују: тренинг „Повећање атрактивности туристичких места“; размена искуства за представљање нових/обновљених туристичких атракција; реконструкција градског парка у Сурдулици – I фаза и његово претварање у туристичку атракцију; конзервација, рестаурација, реконструкција и излагање музејског простора у селу Вирдаре – Стара школа из 1848. год;  конзервација, рестаурација, реконструкција и изложба музејског простора у селу Вирдаре – Тунјаковски хан из 1820;  конзервација и излагање цркве „Света Богородица“ из XIV века као и остатака старих зграда у селу Осиковица;  припрема и имплементација изложби у Старој школи и Тунјаковском хану у селу Вирдаре; набавка опреме за повећање туристичке атрактивности места и обезбеђивање приступа;  популаризација туристичких места, укључујући и кроз заједнички веб-сајт. Прекогранични регион у општинама Сурдулица и Правец ће постати много атрактивнији и конкурентнији, и пројектом ће бити обезбеђена диверзификација туристичких прозвода у овом региону.

Веб-сајт пројекта: http://rs.opengate-pravets-surdulica.com/

Partners

Водећи партнер
Општина Сурдулица
Партнер 2
Историјски музеј Правец