Škola - mesto na kojem podržavamo mlade ljude za zdrav način život

Број пројекта:CB007.2.22.099
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.2 Умрежавање људи
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:121029.00 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:30.05.2020
Завршетак пројекта:03.12.2021
Област интервенције:055 - Друга социјална инфраструктура која доприноси регионалном и локалном развоју;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је јачање умрежавања међу образовним институцијама у пограничном региону, а конкретнији циљ пројекта јесте побољшање услова, знања и вештина повезаних са психичким понашањем ученика у школи.

Пројектне активности укључују:

 1. Анализу тренутне ситуације у школама кроз скрининг и анкету међу ученицима;
 2. Успостављање пилот учионица - набавка опреме;
 3. Дизајн и израду промотивних материјала;
 4. Израда видео лекција за ученике;
 5. Обуку за тренере - уз учешће активних ученика из пилот школа;
 6. Показне часови у школама у региону;
 7. Надзор у школама за проверу постигнућа ученика;
 8. Организацију догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље

Очекивани резултати:

 1. 2 састанка организована са 30 учесника;
 2. Скрининг урађен у 40 одељења, анкета са 400 испитаника;
 3. Испоручена опрема за 6 школа;
 4. Произведено 1200 мајица, 1200 куглица за стрес, 14000 летака, 90 налепница; 15 информативних табли;
 5. Израђено 8 видео лекција за обуке за ученике, емитованих кроз креирани канал у видео медијима;
 6. Спроведена обука за тренере - са 36 учесника;
 7. Одржано 40 показних часова у школама у региону, 600 учесника;
 8. Одржано 18 супервизијских сесија ради провере напретка ученика у пилот школама;
 9. Одржана 2 догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље.

Циљна група пројекта су ученици из региона Ћустендил и Ниш и руководство школа и наставника из школа у оба региона.

Веб саjт: www.ipcwb.org

YouTube видео: https://www.youtube.com/channel/UCpJFJe9LpoLX-GIHP_Gunqw

Публикацje:

https://www.alo.rs/vesti/drustvo/projekat-prekogranicne-saradnje-bugarska-srbija-odlican-za-nasu-decu-skole-da-se-ukljuce-u-ovakve-programe/411755/vest

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Niski-gimnazijalci-ucestvuju-u-programu-o-zdravom-zivotu-mladih-u-Bugarskoj.sr.html

http://balkanite.net/index.php/bg/people/2530-2021-11-23-15-42-20

http://bgpolitika.com/index.php/2015-07-27-04-56-42/8712-2021-11-23-15-46-26

Partners

Водећи партнер
Udruženje NIE
Партнер 2
Udruženje građana "Institut za progres i saradnju regiona Zapadnog Balkana"