Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста

Број пројекта:CB007.1.11.349
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:589136.62 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:14.12.2017
Завршетак пројекта:13.12.2019
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Општи циљеви пројекта су стварање предуслова за одрживи развој туризма, стварање нових туристичких дестинација, стварање нових туристичких производа 4. Јачање конкурентности у области туризма, промоција културних, историјских и природних потенцијала као основе за развој туризма и интеграција туристичког потенцијала у европски простор.

Активности пројекта: управљање пројектом, оба тима из Лома и Пантелеја биће одговорни за свакодневно управљање, координацију и мониторинг активности у обе земље; имплементација грађевинских активности -поправка и рестаурација Мултифункционалног културног и туристичког центра и околна инфраструктура; ГО Пантелеј ће реконструисати 300 м пута који води до Церјанске пећине и санирати пут који води до манастира Св. Јован; промоцијa културно историјског наслеђа и природних вредности (стварање нових тематских рута у Лому и Пантелеју); заједничке активности на изради промотивног материјала- израда промо материјала „100 разлога да будете поносни грађанин Лома“ и „100 разлога да будете поносни грађанин Ниша“; активности информисања и публицитета укључујући медије и промоцију пројекта и његових резултата путем банера и стални инфо табли и другог рекламног материјала.

Очекивани резултати; формиран јак тим; унапређена прекогранична комуникација; креиран нови Мултифункционални културно-информативни центар у Лому; реконструисан један пут и саниран други пут у Пантелеју; створене нове атрактивне тематске руте; спектакуларни догађај на реци Дунаву „Рибљи Фестивал“; екстремне спелео посете пећини; 1000 луксузних каталога урађено; 800 лифлета на са информацијама о културном и историјском наслеђу; 8 чланака у новинама; 6 медијских емисија; информативни знаци и билборди на грађевинским радилиштима-укупно 7; 2 уводне конференције у Лому и Нишу; 2 званичне презентације луксузних каталога у граду Лому и граду Нишу.

Partners

Водећи партнер
Општина Лом
Партнер 2
Градска општина Пантелеј