Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско - Српском региону

Број пројекта:CB007.1.21.040
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:593684.01 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:055 - Друга социјална инфраструктура која доприноси регионалном и локалном развоју;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање атрактиваног школског окружење за развој адолесцената у регионима Перник и Нишава. Специфични циљеви су: 1) побољшање физичког окружења за спорт, физичко васпитање и ваннаставне активности у Нишу и Пернику; 2) Развијање и примена Иновативног ваннаставног програма (IECP), који помаже у спречавању гојазности, повећању жеље ученика ка наставку образовања и унапређењу формалног образовања; 3) Изградња капацитета наставника и других стручњака у образовном процесу да диверсификују методологију наставе.

Планиране активности: израда иновативног ваннаставног програма (IECP) за развој предузетничких вештина кроз спорт, грађевински радови у Пернику на побољшању спољашњих објеката и атрактивности стручне школе одеће и туризма "Свети Иван Рилски" и Стручнe школe енергетике и рударства "Христо Ботев" у Пернику, праћено потребним надзором ; грађевински радови на спољашњим објектима у Градској Општини Црвени Крст у циљу подизања атрактивности техничких школа, Машинске Техничке школе "15. мај", Техничке школа за саобраћај "12. фебруар", Грађевинске техничке школе "Неимар" и Високе техничке школе, у Нишу, са пратећим надзором; организовање заједничке обуке предавача физичког васпитања и других стручњака у примени иновативног ваннаставног програма (IECP); пилот имплементација иновативних ваннаставних програма (IECP) и организовање спортског догађаја у Пернику и Нишу.

Очекивани резултати: унапређено физичко окружење на 9205м2, створена атрактивна школска средина и могућности за ваннаставне активности  ће повећати мотивацију младих људи да наставе своје образовање, и побољшати статус више од 3634 ученика у оквиру пројекта. Дугорочни резултат ће бити позитивна промена код наставника и осталих запослених (430) у 6 школа кроз побољшање физичке инфраструктуре и подизање њихових капацитета.

Partners

Водећи партнер
Градска општина Црвени крст, Град Ниш
Партнер 2
Обласна администрација Перник