Виртуелна предузећа

Број пројекта:CB007.1.21.378
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:12
Финална вредност Уговора:144763.19 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:13.12.2016
Завршетак пројекта:12.12.2017
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да подржи младе у стицању практичних пословних и предузетничких способности, тако да они могу надградити своје образовање и самим тим побољшати економски положај. Ово се постиже кроз развој и имплементацију иницијативе виртуалног предузетништва, симулирајући реално пословно окружење, како за предузетнике тако и и за запослене.

Планиране активности: успостављање заједничког радног простора YES -- “Young Entrepreneurs Space”; израда заједничког тројезичног сајта ; развој базе потенцијалних полазника; одабир учесника; израда Студије и анализе о потенцијалима прекограничног региона у циљу смањења емиграције младих ; израда Водича локалне политике омладинског предузетништва; израда софтверског производа "Виртуелна предузећа" ; оснивање виртуелних предузећа за самозапошљавање; заједнички радионица за П2П учење и размену за учеснике Виртуалних предузећа након курса; израда приручника - потребних докумената за оснивање предузећа; презентација за ученике средњих школа; успостављање виртуелних предузећа (запошљавање).

Резултати овог пројекта ће младима са вештинама, знањем, да омогуће бољи приступ даљем запошљавању и могућностима образовања у погледу предузетништва. Поред тога, пројекат ће пружити могућности да се повежу и уче једни од других, што негује културу учења и  припрема младе да преузму активну улогу у економији. Активнија економска улога омогућује младима са перспективом да могу да остану у свом селу / граду и професионално се остваре , што смањује миграцију и, заузврат, подстиче уравнотежен и одржив развој у овој области.

Веб-сајт пројекта: www.ipacbc-virtualenterprises.com

 

Partners

Водећи партнер
Фондација за развој северозападне Бугарске
Партнер 2
Центар за социјални рад Пирот
Партнер 3
Центар за развојну подршку и иницијативу "НОВИТАС" Пирот