Волонтери померају границе

Број пројекта:CB007.1.22.039
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.2 Умрежавање људи
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:144493.53 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.02.2018
Област интервенције:109- Активно укључивање, укључујући и ради промовисања једнаких могућности и активног учешћа, и побољшање запослености.
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање услова за одрживу сарадњу у пограничном региону за повећање учешћа младих у животу заједнице кроз социјалне волонтирање. Специфични циљ пројекта је успостављање мреже волонтерских центара широм целе прекограничне области и развоја волонтеризма у друштвеним активностима,успостављеним одрживим партнерством.

Планиране активности: 1. Истраживање ситуације и потреба за социјалним волонтирањем у пограничном региону у обе земље; 2. Развијање заједничке методологије за социјално волонтирање у пограничном региону; 3. Номинација локалних организација да постану пружаоци волонтерских сервиса у локалним заједницама у пограничном региону; 4. Опремање волонтерских центара на обе стране са основном опремом; 5. Тимочки омладински центар - Тренинг за лидере волонтерског центра; 6. Оријентациони тренинг и обука волонтера; 7. Период тестирања-пракса волонтера у установама и организацијама које пружају социјалне услуге; 8. Размена волонтера (прекогранично волонтирање); 9. Завршни форум за евалуацију резултата; 10. Креирање веб платформе; 11. Публикација ширих пројектних достигнућа.

Очекивани резултати: Истраживање тренутне ситуације волонтирања у бугарско-српском пограничном региону; Методологија омладинског волонтирања у социјалној сфери креирана и тестирана; 10 локалних НВО развијене као волонтерски центри; 20 омладинских радника обучено за тренинге и супервизију рада волонтера; 160 младих волонтера припремљено и реализовало праксу социјалног волонтирања у својим заједницама; Креирана веб платформа за прекогранично умрежавање; Креирана мрежа за социјално волонтирање и др.

Partners

Водећи партнер
Тимочки омладински центар
Партнер 2
Слободан омладински центар