Прелиминарна оцена и стратешка еколошка оцена ИПА програма прекограничне сарадње, управљаних од стране Републике Бугарске (2014-2020)

18.02.2014

Lot 1: 2007CB16IPO006– TA – 2014-1

Lot 2: 2007CB16IPO007– TA – 2014-1

Lot 3: 2007CB16IPO008– TA – 2014-1

 

Министарство за регионални развој Републике Бугарске, Главни директорат за Управљање територијалном сарадњом, објављује тендер за Прелиминарну оцену и стратешку еколошку оцену ИПА програма прекограничне сарадње, управљаних од стране Републике Бугарске (2014-2020), финансираних од стране Европске уније кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА фонд): ИПА Програми прекограничне сарадње између Бугарске и Србије, Бугарске и Македоније као и Бугарске и Турске.

Тржну документацију можете наћи ОВДЕ,

као и на интернет страницама: http://www.ipa-cbc-007.euhttp://ipacbc-bgtr.eu и на страници Министарсва за регионални развој Републике Бугарске: www.mrrb.government.bg

Рок за пријаву апликација је 21. Март 2014. године, 17:00 часова по Бугарском времену.

Facebook icon
Twitter icon