Анкета за заинтересоване стране програма: Ваше повратне информације су од суштинског значаја за наш Програм!

17.10.2018

Управљачко тело Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија љубазно Вас позива да учествујете у онлајн анкети за праћење показатеља резултата који се користе за мерење остваривања специфичних циљева програма. Анкета ће бити отворена за све заинтересоване организације и појединце до 20. новембра 2018.

Ваш допринос био би веома значајан за процес праћења и због тога се Управљачко тело ослања на Ваше активно учешће у овој анкети. Упитници су објављени и на бугарском и на српском језику, тако да ће Управљачко тело ценити и учешће Ваших партнера. 

Молимо Вас да попуните један упитник за сваки индикатор резултата.

Упитници су доступни на линковима испод, како следи:

Упитник 1 – Индикатор резултата 1.2.1: „Повећан ниво заједничких и интегрисаних приступа одрживом развоју туризма у прекограничном подручју”

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/indikator-rezultata-121-povetshan-nivo-zaje...

Упитник 2 - Индикатор резултата 1.3.1: „Повећан ниво укључивања заједнице и обавештености о одрживом коришћењу туристичких ресурса у прекограничном региону”

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/indikator-rezultata-131-povetshan-nivo-uklj...

Упитник 3 - Индикатор резултата 2.1.1: „Ниво задовољства младих људи могућностима за професионалну и социјалну реализацију у прекограничном региону“

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/indikator-rezultata-211-nivo-zadovoljstva-m...  

Упитник 4 - Индикатор резултата 2.2.1: „Повећан ниво учешћа младих људи у мрежама за сарадњу преко границе“  

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/indikator-rezultata-221-povetshan-nivo-uche...

Упитник 5 - Индикатор резултата 3.1.1: „Повећан ниво спремности за управљање ризицима транснационалне димензије”  

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/indikator-rezultata-311-povetshan-nivo-spre...

Упитник 6 - Индикатор резултата 3.2.1: „Повећан капацитет за очување животне средине и за одрживо коришћење заједничких природних ресурса у прекограничном региону”

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/indikator-rezultata-321-povetshan-kapacitet...

Хвала Вам на учешћу  и на подршци овој важној иницијативи!

Ако имате било каквих питања молимо Вас да нас контактирате.

 

Тим Управљачког тела

Facebook icon
Twitter icon