Regionalne konsultacije u okviru pripreme IPA Programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije 2014-2020

25.02.2014

Priprema IPA Programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije 2014.-2020. ušla je u suštinsku etapu, tokom koje će mišljenja zainteresovanih strana o specifičnim prekograničnim potrebama i perspektivama dati konkretan doprinos određivanju tematske koncentracije novog programa.

S tim u vezi u periodu od 5. do 14. marta 2014. će biti organizaovana široka javna rasprava i konsultacije. Sastanci će se održavati u obliku panel rasprava u svakom okrugu/oblasti prekograničnog područja sa sledećim ciljevima:

  • Da se prezentuju rezultati situacione i SWOT analize izrađene za ciljeve novog programa.
  • Da se usklade zaključci stručnjaka sa realnostima i potrebama korisnika programa.
  • Da se odrede prioritetne oblasti kojima je potrebna prekogranična saradnja.
  • Da se razmotri tematska koncentracija Programa (izbor tematskih/investicionih prioriteta).

Sastanci će se održavati na bugarskom ili srpskom jeziku (zavisno od mesta održavanja).

U vezi sa gorenavedenim, pozivamo Vas da učestvujete na predstojećim sastancima, prema mestu održavanja koje ste izabrali, i to:

U Srbiji:

Nišavski okrug + Toplički okrug

Niš

5. marta 2014

Skidanje Porgrama i Prijavnice

Pirotski okrug

Pirot

5. marta 2014

Skidanje Programa i Prijavnice

Jablanički okrug

Leskovac

6. marta 2014

Skidanje Programa i Prijavnica

Pčinjski okrug

Vranja

6. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Borski okrug + Zaječarski okrug

Zaječar

7. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

 

U Bugarskoj:

Oblast Pernik

Pernik

11. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Oblast Ćustendil

Ćustendil

11. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Oblast Sofija

Sofija

12. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Oblast Montana

Montana

13. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Oblast Vidin

Vidin

13. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Oblast Vratsa

Vratsa

14. marta 2014

Skidanje programa i Prijavnice

Očekujemo Vaše aktivno učešće na konsultativnim sastancima u organizaciji Konzorcijuma “Prodžekt Planing end Mendažment”, čime ćete pomoći utvrđivanje specifičnih zahteva i očekivanja  prema novom Programu prekogranične saradnje u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći.

Postanite deo regionalnih konsultacija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije 2014.-2020. i pošaljite nam Vašu prijavnicu ne kasnije od 28. februara 2014. (za sastanke u Srbiji) ili 5. marta 2014. (za sastanke u Bugarskoj) na sledeću elektronsku adresu: office@ppmanagement.eu.

Facebook icon
Twitter icon