Обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020

25.02.2014

Подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020 навлезе в своя стратегически етап, по време на който тематичната концентрация на новата програма следва да бъде определена на базата на специфичните трансгранични потребности и перспективи, както и въз основа очакванията на заинтересованите страни.

В тази връзка, в периода от 5-ти до 14-ти март 2014 год. ще бъдат проведениобществени обсъждания и консултации за подготовка на бъдещата програма. Срещите ще са организирани под формата на пленарни дискусии във всеки областен център на трансграничния регион. Консултациите ще бъдат водени на български или сръбски език, (в зависимост от мястото на провеждане) и имат следните цели:

  • Да се представят резултатите от социално-икономическия анализ на трансграничния район, изготвен за целите на новата програма.
  • Да се обсъдят заключенията от стратегическите анализи за силните и слабите страни, възможностите и заплахите на трансграничния регион с широк кръг представители на заинтересованите страни.
  • Да се определят потенциалните области на въздействие на програмата, в съответствие с идентифицираните потребностите на трансграничния регион.
  • Да се дискутират възможностите за тематичната концентрация на Програмата (тематични/инвестиционни приоритети).

Във връзка с гореизложеното, можете да вземете участие в предстоящите срещи, според избраното от Вас място на провеждане, както следва:

В Сърбия:

Нишавски окръг + Топлички окръг

Ниш

5 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Пиротски окръг

Пирот

5 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Ябланички окръг

Лесковац

6 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Пчински окръг

Враня

6 март 2014 год.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Борски окръг + Зайчарски окръг

Зайчар

7 март 2014 год.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

 

В България:

Област Перник

Перник

11 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Област Кюстендил

Кюстендил

11 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Област София

София

12 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Област Монтана

Монтана

13 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Област Видин

Видин

13 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

Област Враца

Враца

14 март 2014 г.

Сваляне на Програма и Регистрационна форма

 

Очакваме Вашето активно участие на консултативните срещи, организирани от Консорциум “Проджект Планинг енд Мениджмънт”, което ще помогне за идентифицирането на специфични искания и очаквания във връзка с новата Програма.  

Моля потвърдете участие, чрез изпращане на индивидуална регистрационна форма не по-късно от 28.02.2014 г. (за срещите в Сърбия) или 05.03.2014 г.(за срещите в България) на следния електронен адрес: office@ppmanagement.eu.

Facebook icon
Twitter icon