Седми састанак Заједничког надзорног одбора Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 одржан у Софији

11.11.2019

Седми састанак Заједничког надзорног одбора Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 одржан је 8. новембра 2019. године у Софији. Састанком су председавали Деница Николова, заменица министра за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске и Валентина Видовић, Министарство за Европске интеграције Републике Србије.   

Гђа Магали Леноел, представница Генералне дирекције за регионалну политику и урбанизацију Европске комисије, изразила је задовољство напретком у програмирању и захвалила се Заједничком секретаријату на две посете занимљивим пројектима имплементираним у оквиру Програма, једном у Ботевграду, а другом у Правецу, који су оставили снажан утисак.  Први пројекат био је усмерен на развој младих, а други на реконструкцију и рестаурацију старог хана и старе школе. Гђа Леноел изразила је задовољство резултатима пројеката. Она је рекла да се ови пројекти могу сматрати добрим примерима одрживости и фокуса на људе.

Током састанка је представљен напредак у имплементацији Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020, као и Акциони план за спровођење препорука разрађених у Завршном извештају „Оцена имплементације програма Интеррег - ИПА Програма прекограничне сарадње 2014-2020, којим управља Република Бугарска“. Поред тога, представљене су информације које се тичу напретка у програмирању за период 2021-2027.

Представљени су главни кораци у имплементацији у претходној години, анализа пројеката првог позива и корисника по типу и региону, броју пројеката по позиву и по приоритетној оси, остварењу показатеља, мере информисања и публицитета, као и финансијски напредак по приоритетним осама.

Представљена је оцена учинка и идентификовани начини за унапређење активности у оквиру програма Интеррег-ИПА прекограничне сарадње, као и налази и препоруке везане за ефективност и ефикасност програма, систем управљања Програмом, релевантност, доследност и комплементарност циљева Програма, ефективност и ефикасност комуникационе стратегије.

Facebook icon
Twitter icon