Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 в София