1.2 Прекогранични туристички производ

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта представља повећање социјалног и економског статуса људи у прекограничном региону, кроз развој и успостављање новог туристичког производа - „нове туристичке дестинације у селима“.

Планиране активности:

 1. Истраживање локалних традиција и ритуала;
 2. Снабдевање опремом, реновирање и стварање етнографских експозиција;
 3. Заједнички камп аматера из округа Ћустендил и Пчиња (два четвородневна кампа);
 4. Учешће директних корисника на шест локалних сајмова;
 5. Надоградња веб странице;
 6. Израда промотивног филма и рекламног видео клипа;
 7. Израда каталога на папиру „Природно, историјско и културно наслеђе у селима Ћустендила и Пчиње“.

Очекивани резултати:

 1. Спроведено истраживање о локалним традицијама и ритуалима овде;
 2. Развијен иновативан и одржив туристички модел;
 3. Популаризоване нове туристичке дестинације, повезане са заборављеним традицијама и ритуалима;
 4. Побољшана визија села, повећан туристички проток и очување младих у родним местима;
 5. Извршен заједнички камп аматера из округа Ћустендил и Пчиња (два четвородневна кампа).

Циљне групе пројекта су локалне заједнице - становништво села и градова прекограничног региона, занатлије, домови културе, културни центри, аматери, туроператори, угоститељи, хотелијери.

Веб саjт: https://crafts-bg-sr.eu/

Промотивни филм и рекламни видео клип: овде и овде

Каталог „Природно, историјско и културно наслеђе у селима Ћустендил и Пчиња": овде

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=E_5agMSrip8

https://www.youtube.com/watch?v=ADSI0qWw3A8

https://www.youtube.com/watch?v=NVbjKJtTkTI

https://www.youtube.com/watch?v=2QP81ETaS6U

Публикацje:

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=36381

http://vladicinhanvesti.rs/odrzana-uvodna-konferencija-nove-mogucnosti-za-odrziv-turizam-u-selima/

https://jugmedia.rs/da-mladi-ostanu-u-zavicaju/

http://haninfo.rs/2021/02/08/turizam-na-selu/

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=36810

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=37214

http://vladicinhanvesti.rs/realizacija-programa-prekogranicne-saradnje-sa-republikom-bugarskom/

https://www.okradio.rs/vesti/lokalne/nove-mogucnosti-za-odrziv-turizam-u-selima-sansa-za-opstine-pcinjskog-okruga-_84720.html

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да повећа туристичку атрактивност прекограничног региона, кроз: сертификацију и заштиту прекограничних туристичких производа и услуга који одражавају посебан карактер дестинација, као што су традиционални гастрономски производи на Бугарској и Српској страни; развијање знања и вештина међу студентима и професионалним куварима спровођењем додатних обука у вези са гастрономијом; и побољшање квалитета гастрономских производа и услуга и успостављање веза међу предузетницима у пограничном региону.

Пројекат предвиђа следеће активности и резултате: Организација 4 Форума за гастрономиски туризам, два у Србији и два у Бугарској; Оснивање Бугарско-српског Гастро клуба као пословног клуба са 40 чланова; Регистрација Интернационалног сертификованог заштитног жига за познате гастрономске производе/услуге - 15 МСП/предузетника ће иницијално бити корисници;  Опремање кухиње за едукацију и демонстрацију кулинарских вештина у Високој пословној школи Лесковац и Професионалној гимназији Мездра; Развој и реализација тренинг семинара за професионалне куваре у Буграској и Србији на којима ће учити да припремају комплетан мени који се састоји од типичних јела српске и бугарске кухиње у традиционалном маниру - за 40 студената;  Организација тренинг семинара за 20 професионалних кувара у Бугарској и Србији; Заједничко учешће на Гастрономским фестивалу у Србији, у циљу промоције специфичних традиционалних гастрономских производа предвиђених за сертификацију, њихову припрему и начин служења.

Пројекат има за циљ повећан број туриста/посетилаца на подручју прекограничних региона Јабланица и Враца за 5 % у наредних 3 године након имплементације пројекта.

Веб-сајт пројекта: www.gourmetrain.com

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ подизање туристичке атрактивности региона и стварање одрживих туристичких производа, заснованих на локалним ресурсима у области нематеријалног културног наслеђа – аутентичне кухиње.

Пројектне активности:

1. Инвентаризација локалног туристичког ресурса кроз заједничко истраживање;

2. Заједничка израда „Стратегије развоја кулинарског туризма у прекограничном региону Видин – Бор“;

3. Циклус обуке;

4. Фестивал рибе и рибље саламуре у селу Кошава;

5. Кулинарско такмичење у селу Острел.

Очекивани резултати:

1. Разрађена студија традиционалне кухиње;

2. Креиран и промовисан заједнички туристички производ;

3. Унапређено знање и вештине и мотивисане кључне личности за развој кулинарског туризма;

4. Креиран подстицајан и уравнотежен одрживи развој ЦБ региона Видин-Бор.

Циљне групе: Домаћи кувари и угоститељи који припремају аутентичну кухињу; Туристичке компаније, туроператери, туристички водичи и друге кључне личности везане за развој туризма; Туристи; Културне организације и други који се баве нематеријалним наслеђем региона; Локалне власти и други јавни органи који се баве туризмом; грађани Видинског и Борског округа.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су: 1. Унапређење квалитета туристичке понуде и промоције заједничке туристичке дестинације Сокобања - Вршец; 2. Имплементација напредних софтверских решења за мобилне комуникације између предузетника који су укључени у туристичку индустрију у прекограничном региону; 3. Дизајнирање и увођење савремених пословних модела са интерактивним алатима, са циљем директне комуникације са савременим корисницима; 4. Проактивно укључивање локалних предузетника у циљу унапређења маркетиншког знања и стицање нових вештина у комуникацији, промовисање и примену нових производа и услуга.

Током реализације пројекта планиране су следеће основне активности: 1. Израда стратешких докумената, односно стратегије одрживог развоја туризма и маркетинг стратегије заједничке туристичке дестинације Сокобања - Вршец; 2. Дигитализација туристичке понуде, која подразумева израду веб апликације односно дигиталног система за туристичке информације и мобилне апликације под називом „Туристички водич Сокобања - Вршец"; 3. Организација тренинга за носиоце туристичке понуде у прекограничном региону, који се односи на употребу нових електронских алата и апликација у савременом бизнису и израду видео туторијала са истом темом; Поред тога планиране су и промотивне активности како би се обезбедила видљивост и популаризација пројекта као што су: публикације у медијима, израда промотивних материјала и видео спотова, организација 2 конференције за новинаре.

Резултати: 1.Креирана стратегија одрживог развоја туризма Сокобање и маркетинг стратегија заједничке туристичке дестинације Сокобања - Вршец; 2. Развијена мобилна и веб апликација која садржи информације о туристичкој понуди, атракцијама, туристичкој индустрији и услугама за обе дестинације - Сокобању и Вршец. Е-business инструменти за пружаоцe туристичких услуга и производа - Internet, Google Play и Apple store; 3. Реализована обука носилаца туристичке понуде у вези употребе нових електронских алата у пословању.

Useful links:

Website: https://visitsokobanja.rs/

https://Visitvarshets.bg

Mobile application: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iphos.visitvarshets&hl=bg

https://apps.apple.com/us/app/visit-varshets/id1527988803

Facebook page:
Сдружение "Местна инициатива за Вършец"

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%86-100318791357784/

YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=cU3nrc9_VDw

https://www.youtube.com/watch?v=r8vER-zchYs&t=144s

Marketing strategy: https://www.varshets.bg/index.php?option=projects&range=notices&id=39

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је стварање и почетни развој потпуно новог туристичког производа под називом „Прича о ћилиму“.

Планиране активности:

 1. Израда детаљног програма за развој „Приче о ћилиму“, укључујући маркетиншки план;
 2. Оснивање две традиционалне радионице на којима ће локалне занатлије представити уметност израде ћилима;
 3. Размена посета занатлија између српског и бугарског партнера;
 4. Кампања усмерена ка представницима туристичког сектора

Очекивани резултати:

Изход пројекта биће одржив туристички производ, постигнут као резултат:

 1. Иззрађеног детаљног програма за развој „Приче о ћилиму“, укључујући маркетиншки план;
 2. Основања две традиционалне радионице на којима су праве локалне занатлије показале уметност израде ћилима;
 3. Спроведене размене посета занатлија између српског и бугарског партнера;
 4. Спроведене кампање усмерене на заинтересоване стране у туризму.

Циљне групе укључују туристичка и услужна предузећа која послују у циљаним регионима: углавном мала и средња предузећа, посебно микро предузећа (породични хотели, пансиони, ресторани, занатске радионице, локални продавци сувенира), туристичке агенције. Директни корисници су два партнерска музеја. Крајњи корисници су проактивни и напредни посетиоци музеја, како домаћи, тако и туристи. Посебна пажња биће посвећена могућности привлачења породица са децом из Бугарске и Србије, као и из других држава чланица ЕУ.

ТВ репортаже:

https://www.facebook.com/muzej.ponisavljapirot/videos/416819609619669

ФБ странице: https://www.facebook.com/muzej.ponisavljapirot

https://www.facebook.com/The-Carpet-Tale-101233088705062

https://www.facebook.com/historicalmuseumchiprovtsi/

Видео:

https://www.facebook.com/101233088705062/videos/1495925397421276

https://www.facebook.com/watch/?v=190779326281024

https://www.youtube.com/watch?v=CdH3IE0uv80&fbclid=IwAR2QFZ7mIsUkuNh9E5nGCsalmWr_sNTQbjVUufPkPRTHsbNLU4bJCpdFeYg

https://www.youtube.com/watch?v=5DiXv8cFPto EN versión

https://www.youtube.com/watch?v=UXxDG8SSezE RS version

https://www.youtube.com/watch?v=t3tg7LxhFlE BG version

Website: https://carpettale.eu/

Brochure: https://carpettale.eu/doc/Print_brochure_EU_project_Bg.pdf

Other materials: https://ibsedu.bg/bg/page/203-obyavi

Publications:

http://balkanec.bg/uspeshen-start-na-proekt-prikazkata-na-kilima-na-mezhdunarodno-visshe-biznes-uchilishte-47495.html

https://botevgrad.com/news/79282/Uspeshen-start-na-proekt-Prikazkata-na-kilima-na-Mejdunarodno-visshe-biznes-uchilishte/

https://www.facebook.com/chiprovcibiblioteka/posts/3102120989836215

https://www.pirotskevesti.rs/prica-o-cilimu-medunarodni-projekat-muzeja-ponisavlja-koji-ce-povezati-dva-cilimgrada-pirot-i-ciprovce/

http://muzejpirot.com/uspesan-start-prekogranicnog-projekta-prica-o-cilimu-muzeja-ponisavlja/

http://muzejpirot.com/u-muzeju-ponisavlja-u-toku-je-online-obuka-u-okviru-medugranicnog-ipa-projekta-the-carpet-tale/?fbclid=IwAR09UTHKXd50ITn02JzV7v932jvc4iWXtffmBHGeKv6AK4m82qluOuircMg

https://beta.rs/vesti/drustvo-vesti-srbija/143959-pirotski-muzej-realizuje-projekat-prekogranicne-saradnje-prica-o-cilimu?fbclid=IwAR3723aA0vK3rw7V2MDkwf5TrTghHqICZzy3CnVX2ZDzMpeLltb64s4iNGE

http://muzejpirot.com/tkanje-pirotskog-cilima-u-stalnoj-postavci-muzeja-ponisavlja/?fbclid=IwAR2qsbdnHVa_V5jZvrY9CELTRm2LoBd4Omu6cOlY8J4UzXdD9ithN40_E4c

https://ibsedu.bg/bg/article/482-ministar-baltova-otseni-rezultatite-po-proekta-prikazkata-na-kilima?fbclid=IwAR2NFWAGi3MUPW1Gc6HD3m8D5ZRCDQxPkTxjx6kp_tl98AwGX38bz8YiWXc

http://balkanec.bg/start-na-kreativen-turizam-v-chiprovtsi-i-pirot-sled-priklyuchvane-na-proekta-prikazkata-na-kilima-52504.html?fbclid=IwAR0B0xEM-Wi1r6hwAOuyaGCBx6hlUzvWEW8OywwDIS-Mn62OXbjKyjdsW0k

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је да унапреди капацитете за одрживи туризам прекограничне дестинације Стара планина. Специфични циљеви су: ефикаснији механизми за одрживо планирање у туризму које ће осигурати балансирани стратешки приступ у процесу интегрисања туристичких активности; одговарајући ниво управљања и маркетиншких капацитета који су у складу са тржишним трендовима; максимизирање прихода од путовања који остају локалној економији за јачање прекограничког ланца добављача.

Предвиђене активности пројекта су инвентарисање ресурса и идентификација кључних чинилаца, мапа пута за развој туризма базираног на авантурама, конференција о развоју одговорног туризма базираног на авантурама, семинар за развој производа, семинар за управљање догаћајима и маркетинг, такмичење у оријентацији, веб сајт и апликација за мобилне телефоне за такмичење, набавка опреме, каталог туризма базираног на авантурама, филм за туризам базираног на авантурама на Старој планини.

Пројекат ће унапредити услове за развој туризма базираног на авантурама у прекограничном региону Старе планине, водити дијалог између кључних играча и ојачати управљачки капацитет дестинације. Главни производи су: Иинвентар ресурса и Мапа пута за развој туризма базираног на авантурама, Конференција о развоју одговорног туризма базираног на авантурама, развој специфичног туристичког производа – такмичење у оријентацији, комбинација више типова туризма базираног на авантурама, Веб сајт и апликација за мобилне телефоне, као и Каталога и Филма за туризам базираног на авантурама на територији пројекта.

Веб-сајт пројекта: http://advision.one

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Стварање синергетског ефекта заједничког утицаја туристичких актера у области повезивања фестивала, развијања заједничких процедура за развој туризма и нових туристичких производа у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац;
Спровођење маркетиншких активности, усмерених према туристичким оператерима и пружаоцима туристичких услуга, ради промоције нових заједничких туристичких производа (нових фестивала);
Повећање капацитета туристичких актера у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац, за употребу модела одрживог развоја туризма путем размене најбољих пракси, искустава и знања.

Планиране активности:
1. Дијагноза вредности ланца туризма - деск и теренско истраживање прекограничног региона и 60 туристичких актера;
2. Израда заједничке стратегије за одрживи туризам у прекограничним подручјима Елин Пелин и Лесковац;
3. Израда заједничког програма одрживог туризма у прекограничном подручју Елин Пелин и Лесковац;
4. Израда два нова прекогранична туристичка производа и њихова промоција на заједничким догађајима;
5. Организација гастрономских фестивала: Лесковачки роштиљ у Елин Пелину и Дан шопских игара у Лесковцу;
6. Израда промотивног алата за е-маркетинг - Заједничка платформа паметног туризма;
7. Организовање заједничког округлог стола за размену добрих пракси у развоју туризма.

Очекивани резултати:
1. Студија дијагнозе вредности ланца туризма у туризму овде, укључујући идентификацију и процену ресурса и фактора пословног окружења за развој фестивала и других специфичних туристичких производа у Елин Пелину и Лесковцу;
2. Заједничка стратегија одрживог туризма у прекограничним подручјима Елин Пелин и Лесковац овде;
3. Заједнички програм одрживог туризма у прекограничним подручјима Елин Пелин и Лесковац овде, укључујући оперативни програм, 10 концепата пројекта, заједнички програм праћења, приручник за одрживи туризам и е-водич о финансирању ЕУ у сектору туризма;
4. Развијена два нова прекогранична туристичка производа - Лесковачки Дан роштиља у Елин Пелину и Дан фолклора „Шопских игара“ у Лесковцу. Организована два заједничка догађаја у циљу промоције међу туристичким оператерима и пружаоцима туристичких услуга;
5. Одржани гастрономски фестивали Лесковачки Дан роштиља у Елин Пелину и Дан фолклора „Шопских игара“ у Лесковцу, са учешћем од преко 1000 посетилаца;
6. Развијена заједничка платформа паметног туризма као маркетиншки промотивни алат за туристичке производе овде;
7. Организован заједнички округли сто за размену добрих пракси у развоју туризма са 40 учесника.

Циљне групе:
- Локалне власти и организатори фестивала - доносиоци одлука;
- Туристички актери: представници локалних културних, образовних институција, туристичких организација, општинских управа, организатори фестивала, туристичке агенције, хотели, ресторани, мала и средња предузећа, организације за подршку и пословању и невладине организације;
- туристички оператери и пружаоци туристичких услуга;
- млади (волонтери анкетари / истраживачи на фестивалима);
- Општа јавност - локално становништво и туристи.

Феjсбук: https://www.facebook.com/ObshtinaElinPelin

Google апликација: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bgrs.synergies

Apple апликација: https://www.apple.com/app-store/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности кроз развој прекограничних туристичких производа у области традиционалних заната и фолклора.

Пројектне активности су:

 1. Организација тренинга грнчарских студија у Бурзији, Монтана (Бугарска) и Гркињи, Нишава (Србија);
 2. Организовање обука у грнчарском занату;
 3. Организовање фолклорних игара за занате;
 4. Организовање Сајма фолклора и заната.

Очекивани резултати су:

 1. Развијен нови туристички производ, заснован на грнчарству и фолклору - оперативне радионице за грнчарију и годишњи сајам фолклора и заната на отвореном;
 2. Развијени промотивни алати за пласман нових туристичких производа - Сајам фолклора и заната, промоција у медијима и реализација „огледало” активности  у Бурзији, Монтана и Гркињи, Нишава.

Циљне групе пројекта су: млади, одрасли и старији људи, туристи заинтересовани за традиционалне занате и фолклор; Чланови фолклорних група.

Вебсаjт

ПП2 вебсаjт

Документарни филм

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су иницирати критичну масу која ће омогућити стварање додате вредности и допринети побољшању туристичке експлоатације природног и културног наслеђа Виа Милитарис региона, чиме ће се обезбедити и економска корист за становништво у прекограничном региону.

Активности на пројекту су: координација пројекта и управљање; иницијална анализа дестинације Виа Милитарис; процена предложених локација и креирање заједничког концепта; Living Lab (лабораторија реалног живота) eксперимент и ко-креација; формулисање одрживог акционог плана за Виа Милитарис; промоција и дисеминација.

Након иницијалне анализе заједничких туристичких потенцијала региона Виа Милитарис и њихових капацитета, као и директне интеракције између заинтересованих страна током радионица и посета на терену, експериментална методологија Ливинг Лаба биће примењена у сарадњи са крајњим корисницима у заједничком стварању новог туристичког концепта и одрживог акционог плана Виа Милитарис. Нови концепт ће бити промовисан на иновативан начин а одрживост гарантована 5 година након имплементације пројекта.

Очекивани резултати пројекта су развијен концепт са одрживим акционим планом за заједничку прекограничну туристичку дестинацију Виа Милитарис, која ће бити атрактивна и приступачна за туристе, конкурентна у време економске кризе и која ће очувати и унапредити заједничке вредности и идентитет прекограничне области БГ-СР; креиран туристички производ под брендом Виа Милитарис - коридор за развој одрживог туризма; креирани иновативни алати за ко-креацију и ширење туристичких информација засновани на веб технологији - Ливинг Лаб платформа и мобилне апликације; подстицање интеракције и стварање развојних савеза између појединаца, предузећа и институција у пограничном региону.

Корисни линкови:

Веб локација: www.viamilitaris.net

Instagram профил: visitviamilitaris

Facebook страница: Via Militaris Living Lab

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCeBQpUTi-HOgL714Hraw38Q

YouTube видео:             

https://www.youtube.com/watch?v=4eKVFEaN8Jg

https://www.youtube.com/watch?v=Gn1Zd6oZ5QE&feature=emb_title

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање потенцијала циљне групе како би се задовољиле потребе старијих туриста кроз стварање заједничког и иновативног туристичког производа за старије туристе +55 (преко 55 година) и одговарајуће базе података и рута погодних за туристе + 55.

Пројектне активности су:

 1. Спровођење истраживања о путничким потребама старијих особа и најбољој пракси ЕУ;
 2. Израда базе података за развој туристичких производа за старије особе у Зајечару и Видину;
 3. Снимање промотивних филмова новог туристичког производа за старије особе;
 4. Спровођење кампање на друштвеним мрежама;
 5. Имплементација радионице о развоју туристичких производа за старије особе;
 6. Пробна тура за туристички производ за старије особе;
 7. Израда стратегије за развој туристичких производа за старије особе у прекограничном региону Видин-Зајечар.

Очекивани резултати су:

 1. Спроведено истраживање о путничким потребама за старије особе и најбољој пракси ЕУ овде;
 2. Побољшани капацитет циљне групе да задовољи потребе старијих туриста;
 3. Успостављен заједнички и иновативан туристички производ за старије туристе + 55;
 4. Успостављена одговарајућа база података и руте погодне за туристе + 55 овде;
 5. Промовисани туристички производ за старије особе + 55 путем друштвених мрежа овде;
 6. Разрађена стратегија за развој туристичких производа за старије особе у прекограничном региону Видин-Зајечар.

Циљне групе су туристички пружаоци (хотелијери, ресторани, МСП у области туризма), цивилни сектор који се бави туризмом и старијим особама, локалне власти, туристичке агенције и туроператори.

Видео: овде

YouTube: овде

Facebook: Туризам за сениоре, 55+ искустава

Instagram: овде

Website: http://seniortourismbgrs.eu/

Partners

Pages

Subscribe to 1.2 Прекогранични туристички производ