Adaptivna fizička aktivnost i sport – Mladi za mlade

Број пројекта:CB007.2.22.036
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.2 Умрежавање људи
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:142187.70 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:19.08.2020
Завршетак пројекта:18.11.2021
Област интервенције:109- Активно укључивање, укључујући и ради промовисања једнаких могућности и активног учешћа, и побољшање запослености.
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је промоција једнаких могућности и активно учешће младих са инвалидитетом и подршка њиховој социјалној интеграцији.

Главне активности:

 1. Успостављање мреже „АПАСИ“ (Адаптивна физичка активност и спорт – млади за младе)
 2. Израда методологије „АПАСИ“ за особе са инвалидитетом, која укључује пливање;      функционални тренинг; кардио фитнес;
 3. Развијање активности тренинга - пливање, функционални тренинг и кардио фитнес;
 4. Спровеђење „АПАС“  обука незапослених - пливање;
 5. Спровођење пливања за особе са инвалидитетом
 6. Спровођење пливања за децу са постуралним поремећајима и равним стопалима;
 7. Спровођење две бугарско-српске радионице у Нишу и Пернику;
 8. Спровођење два отворена „АПАСИ“ дана у Нишу и Пернику;
 9. Спровођење обука за функционални тренинг и кардио фитнес за незапослене;
 10. Спровођење сесија са особама са инвалидитетом под надзором;
 11. Спровођење функционалног тренинга - деца са постуралним поремећајима и равним стопалима - 70 ученика са постуралним поремећајима и равним стопалима укључени у пливање и функционални тренинг;
 12. Израда приручника за тренере;
 13. Спровођење округлог стола у Пернику

Очекивани резултати:

 1. Успостављена „АПАСИ“ (Адаптивна физичка активност и спорт – млади за младе) мрежа овде;
 2. Израђена методологија „АПАС“ за особе са инвалидитетом која укључује пливање; функционални тренинг; кардио фитнес овде;
 3. Развијене активности тренинга - пливање, функционални тренинг и кардио фитнес - обучено / сертификовано 30 омладинаца овде;
 4. Спроведена „АПАС“  обука незапослених - пливање;
 5. Спроведено пливање за особе са инвалидитетом - 30 младих особа са инвалидитетом укључених у рехабилитацију;
 6. Спроведено пливање за децу са постуралним поремећајима и равним стопалима;
 7. Спроведене две бугарско-српске радионице у Нишу и Пернику;
 8. Одржана  два отворена „АПАСИ“ дана у Нишу и Пернику;
 9. Спроведена обука за функционални тренинг и кардио фитнес за незапослене;
 10. Спроведене сесије са особама са инвалидитетом под надзором;
 11. Спроведен функционални тренинг - деца са постуралним поремећајима и равним стопалима - 70 ученика са постуралним поремећајима и равним стопалима укључени у пливање и функционални тренинг;
 12. Израђен приручник за тренере овде;
 13. Одржан округли сто у Пернику са 50 учесника;

Главне циљне групе су:

 • Из Перника: Млади са инвалидитетом, посебно они са моторичким и визуелним поремећајима; Ученици из пет школа са са постуралним поремећајима и равним стопалима; Незапослени млади;
 • Из Ниша: Млади са церебралном парализом, квадриплегијом, параплегијом, особе са кашњењем у моторичком развоју, ампутацијама, оштећеним нервним брахијалисом и оштећеним видом; Незапослени млади;

Феjсбук:

Веб саjт:

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=rMzk1Tq6iM0

https://www.youtube.com/watch?v=JfSBG8wyZQs

https://www.youtube.com/watch?v=uDU68tWbVfw

https://www.youtube.com/watch?v=qSLvTRovsro

https://www.youtube.com/watch?v=kKe3OU_A1Ik

https://www.youtube.com/watch?v=1PAbiGMfY8M

https://www.youtube.com/watch?v=vg6s4_MQcOU

Публикацje:

https://www.fsfv.ni.ac.rs/fakultet/novosti/1718-interreg-ipa-program-prekogranicne-saradnje-bugarska-srbija

http://www.belami.rs/video-petanestoro-mladih-ljudi-dobice-mogucnost-da-pohadjaju-obuku-za-rada-sa-osobama-sa-invaliditetom/

https://niskevesti.rs/mladi-pohadjaju-obuku-za-rad-sa-osobama-sa-invaliditetom/

Partners

Водећи партнер
Balkanska agencija za održivi razvoj – Pernik, Bugarska
Партнер 2
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Univerzitet u Nišu, Srbija
Партнер 3
Sportski klub „Kaloyan – Ladimex“- Pernik, Bugarska