Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи

Код на проекта:CB007.2.22.036
Покана:CB007.2
Приоритет:2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:142187.70 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:09.08.2020
Крайна дата на проекта:18.11.2021
Област на въздействие:109 - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability
Резюме на проекта:

Целта на проекта е насърчаване на равните възможности и активното участие на млади хора с увреждания и подпомагане на тяхната социална интеграция.

Предвидените дейностите по проекта са:

 1. Изграждане на АФАСМ (Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи) мрежа;
 2. Разработване на АФАСМ методология за хора с увреждания, която включва плуване, функционални тренировки, кардио фитнес;
 3. Разработване на тренировъчни дейности –плуване, функционални тренировки, кардио фитнес;
 4. Провеждане на АФАС обучение на безработни - плуване;
 5. Плуване за хора с увреждания;
 6. Плуване за ученици с гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 7. Провеждане на два българо-сръбски уъркшопа в Ниш и Перник;
 8. Провеждане на два мероприятия тип „отворени АФАСМ дни“ – в Ниш и Перник;
 9. Провеждане на обучение на безработни по функционална тренировка и кардио фитнес;
 10. Провеждане на сесии с младежи с увреждания под супервизия;
 11. Провеждане на функционална тренировка за деца с гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 12. Създаване на книга на треньора;
 13. Провеждане на кръгла маса в Перник.

Очакваните резултати са:

 1. Създадена българо-сръбска AФАС мрежа тук;
 2. Изготвена методология за хора с увреждания - плуване, функционална тренировка, кардио фитнес тук;
 3. Изготвена методология за гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 4. Обучени/сертифицирани 30 младежи;
 5. Рехабилитирани 30 младежи с увреждания;
 6. Участвали 70 студенти с гръбначно изкривяване и плоскостъпие в плуване и функционална тренировка;
 7. Проведени два българо-сръбски уъркшопа в Ниш и Перник за обмен на добри практики;
 8. Проведени отворени промоционалните дни АФАС (с поне 200 гости);
 9. Проведена кръгла маса AФАС в Перник с 50 участника;
 10. Функциониращ уеб сайт с ресурси и Фейсбук група тук и тук;
 11. Изготвена книга на треньора тук.

Основните целеви групи са:

 • От Перник: Младежи с увреждания, особено тези с двигателни нарушения; ученици от 5 училища с гръбначно изкривяване и плоскостъпие; Безработни младежи;
 • От Ниш: Младежи с церебрална парализа, квадриплегия, параплегия, забавено движение, ампутации, увредени бронхиални нерви и зрителни увреждания; Безработни младежи от Перник и Ниш, които ще получат умения за нова работа - инструктор по АФАС.

Фейсбук страници:

Уебсайт:

Ютюб видеа:

https://www.youtube.com/watch?v=rMzk1Tq6iM0

https://www.youtube.com/watch?v=JfSBG8wyZQs

https://www.youtube.com/watch?v=uDU68tWbVfw

https://www.youtube.com/watch?v=qSLvTRovsro

https://www.youtube.com/watch?v=kKe3OU_A1Ik

https://www.youtube.com/watch?v=1PAbiGMfY8M

https://www.youtube.com/watch?v=vg6s4_MQcOU

Публикации:

https://www.fsfv.ni.ac.rs/fakultet/novosti/1718-interreg-ipa-program-prekogranicne-saradnje-bugarska-srbija

http://www.belami.rs/video-petanestoro-mladih-ljudi-dobice-mogucnost-da-pohadjaju-obuku-za-rada-sa-osobama-sa-invaliditetom/

https://niskevesti.rs/mladi-pohadjaju-obuku-za-rad-sa-osobama-sa-invaliditetom/

Partners

Водещ партньор
Балканска агенция за устойчиво развитие – Перник, България
Партньор 2
Факултет за спорт и физическо възпитание - Университет в Ниш, Сърбия
Партньор 3
Спортен клуб "Калоян - Ладимекс" - Перник, България