Изградња капацитета електронског учења у сектору туризма у прекограничном региону

Број пројекта:CB007.2.13.085
Позив:CB007.2
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.3 Умрежавање (активности људи – људима)
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:121761.50 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:24.04.2020
Завршетак пројекта:23.07.2021
Област интервенције:075 - Development and promotion of tourism services in or for SMEs
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је да подржи развој кадрова у области туризма у циљном Српско-бугарском пограничном региону.

Планиране активности:

 1. Развој програма за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развој модула и садржаја за е-учење за унапређење знања и практичних вештина кадрова у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Дизајн и развојна платформа „Е-учење у туризму“, која садржи део е-библиотеке за кување и део е-библиотека за пића;
 4. Демонстрација платформе за е-учење у туризму;
 5. Две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону, „Добра пракса у управљању одрживим туризмом“ и „Традиционална јела и пића из заједничког пограничног региона“;
 6. Завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Очекивани резултати:

 1. Развијен програм за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развијена платформа за е-учење у туризму са 3 главне одељке - модули и садржаји за е-учење, е-библиотека за кување и е-библиотека за пића;
 3. Организована два дана за демонстрацију платформе за е-учење у туризму;
 4. Организоване две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 5. Одржан један завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Циљне групе пројекта су:

 1. МСП која раде или су повезане са туристичким секторима у циљаном Српско-бугарском пограничном региону (власници хотела и ресторана, приватни смештај, добављачи брзе хране, посластичаре, пекаре, произвођачи хране, укључујући пољопривреднике итд.);
 2. Туристичке агенције које раде у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Организације за пословну подршку, невладине организације, гранска удружења и друге организације које обављају своје активности у вези са развојем туристичког сектора у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 4. Образовне институције у циљном Српско-бугарском пограничном региону, као што су универзитети, средње школе (са туристичким смером), организације за обуку и стручно оспособљавање.

Partners

Водећи партнер
Удружење "Прави корак", Република Србија
Партнер 2
Привредна комора Ћустендил, Република Бугарска