Млади јахачи

Број пројекта:CB007.1.22.012
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.2 Умрежавање људи
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:148128.40 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.02.2018
Област интервенције:109- Активно укључивање, укључујући и ради промовисања једнаких могућности и активног учешћа, и побољшање запослености.
Резиме пројекта:

Општи циљ: Подстицање сарадње у омладинском раду и омладинској политици у циљу доприноса интеграцији и социо-економском развоју у пограничном региону Бугарска-Србија. 

Планиране активности: Заједничко истраживање и анализа тренутног стања и потреба младих у читавом пограничном региону Бугарске и Србије; Избор и припрема "младих јахача" - групе од 20 младих активиста кроз заједничку обуку; Креирање виртуелне заједнице праксе (VCoP) – веб-сајт платформе за сарадњу; Креирање прекограничног тренинг кампа у Србији (подршка за објекте за обуку); Имплементација два "похода младих јахача" - низ јавних расправа о омладинској политици у 10 градова у пограничном подручју (5 по земљи); Тренинзи за младе лидере и омладинске раднике у Бугарској и Србији; Међународни прекогранични камп у Србији за додатну обуку, стварање мреже прекограничне сарадње омладинских невладиних организација и креирање политичке декларације; Публикације, итд.

Очекивани резултати пројекта укључују: Креирана и објављена два извештаја о истраживању - анализа тренутног положаја младих у оба погранична региона; Креиран један веб сајт по концепту "виртуелне заједнице праксе"; Минимум 52 млада лидера и радника су обучени о питањима везаним за омладински рад и политике; 10 међународних јавних расправа спроведено у 10 градова у пограничном региону између младих и доносиоца одлука на тему омладинске политике; Креирана база података која садржи мин. 60 младих/ невладиних организација које раде са младима из пограничног региона; Креирана база података са мин. 60 успешно реализованих пројеката (најбоље праксе) у области омладинског рада; Један прекогранични омладински тренинг камп са подржаним објектима за обуку; Усвојена и даље дистрибуирана политичка декларација са препорукама органима јавних власти која је усвојена на заједничком самиту младих; Објављена и дистрибуирана Колекција са базом података о организацијама, најбољим праксама и другим материјалима из пројекта, итд.

Веб-сајт пројекта: www.fyc-vidin.org/yriders

Partners

Водећи партнер
Слободан омладински центар
Партнер 2
Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб
Партнер 3
Удружење за локални развој Каменица