Повећање Туристичког информативног сервиса у прекограничном региону Бугарска - Србија

Број пројекта:CB007.1.11.268
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:561422.19 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:14.06.2017
Завршетак пројекта:13.06.2019
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта: Подршка развоју одрживог туризма кроз пружање и умрежавање широког спектра програма и свих унутрашњих потенцијала територије, унутар и около Визиторског центра у Нишу и посетилаца Софије. Специфични циљеви пројекта су: 1. Обезбеђивање инфраструктуре за побољшање туристичке понуде, задовољство посетилаца и локалног становништва; 2. Дугорочно планирање нових програма и услуга за потенцијално коришћење локација за зелени туризам, образовање, научни туризам и промоцији културног и историјског наслеђа; 3. Да понуди одрживи модел одговорног туризма, са посебним нагласком на мобилности, дистрибуцији остварених прихода и одрживост животне средине; 4. Да се побољша локални економски развој кроз партиципативни приступ који експлоатише унутрашње потенцијале територије.

Планиране активности: 1. Изградња Центра за посетиоце “Церјанска пећине” код Ниша, за представљање и промоцију природних заштићених добара и њихових карактеристика 2. Израда софтвера за дигитализацију историјског и кулутурног наслеђа Софијске области 3. Инсталирање информационих киоска 4. Развој и ефикасно структуирање за одрживо управљање заједничких културних и природних добара 5. Развој нових туристичких путева око Центра за посетиоце 6. Отварање и промовисање Центра за посетиоце” Церјанска пећина” 7. Заједничка обука/ Семинар о новим тенденцијама у туризму 8. Ширење јавне свести и резултата пројекта 9. Испорука опреме за туристички информативни

Очекивани резултати: 1. Боља прекогранична туристичка понуда развојем заједничких прекограничних дестинација кроз представљање Центара за посетиоце у Нишу, инсталацију информативних киоска и опремњу туристичког инфо центра и Музеја историје у Софији уз програме подршке за посетиоце 2. Побољшање капацитета становништва које живе у циљаним областима кроз диверзификацију економских активности у руралним подручјима 3. Повећана видљивост богатства и разноврсности пејзажа и прекограничне територије; 4. Јачање регионалне сарадње и интеркултуралног дијалога.

Partners

Водећи партнер
Туристичка организација Ниш
Партнер 2
Град Софија
Партнер 3
Асоцијација ''Љубав и светлост''