CB007.1.11.268 - Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион