Спречавање демографског колапса у прекограничном региону

Број пројекта:CB007.1.21.288
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:18
Финална вредност Уговора:457450.96 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.05.2018
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта:  Да подржи развој атрактивног амбијента за унапређење младих у пограничном региону; Да промовише предузетништво међу младима кроз континуирану обуку и курсеве базиране на вештинама; 3. Да побољша приступ информацијама у области развоја каријере у прекограничној регији.

Предвиђене активности: набавка едукативне опреме за младе медицинске стручњаке и изградњу капацитета младих грађана прекограничног региона; развој родитељских вештина, посредовања у здравственој заштити и јачање капацитета младих - 540 људи ће бити обучено; формирање центра за иновације и унапређење вештина младих лекара у прекограничном региону - 30 доктора ће бити обучено; представљање шансе за каријаре у области здравствене заштите ученицима средњих школа - 60 планирано за обуку; развој наставног плана и програма за школски час "Здравствена заштита и здрав живот"; истраживање "Демографске промене у региону прекограничне сарадње Бугарска-Србија: Стратегије за еластично тржиште рада"; изградња вештина: нова технологија за ново знање. 

Partners

Водећи партнер
Центар за социјални рад Пирот
Партнер 2
Општина Монтана