Унапређење нематеријалне културне баштине у прекограничном региону

Број пројекта:CB007.1.11.118
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:18
Финална вредност Уговора:572686.37 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.05.2018
Област интервенције:095 - Развој и промоција јавних културних услуга и баштине;
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење туристичке атрактивности прекограничне регије Бугарска - Србија кроз активности које подржавају развој конкурентних туристичких дестинација, кроз сарадњу, као и допринос диверсификацији туристичких производа у региону.

Планиране активности: Развој заједничке стратегије за промоцију туризма и културне размене, и онлајн календара културних догађаја; Организација 4 културне манифестације као туристичке атракције; Спровођење интернет кампање за привлачење туриста;  Набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности у Медијани и Монтани - бина на отвореном са опремом ће бити испоручена у Монтани, док ће у Медијани бити испоручена опрема за организацију културних догађаја.

Очекивани резултати: Испоручена бина и сценска опрема потребна за подстицај и подршку богатијим и разноликијим културним догађајима у Монтани и Медијани; Спроведена онлајн кампања за привлачење туриста; Организована 2 забавна догађаја за привлачење туриста у Медијани и 2 забавна догађаја за приовлачење туриста у Монтани. Развијена заједничка стратегија за промоцију туризма и културне размене. Онлајн календар културних догађаја са информацијама о предстојећим догађајима и промоцијом туризма.

Partners

Водећи партнер
Градска општина Медијана, Град Ниш
Партнер 2
Општинско драмско позориште "Драгомир Асенов" - Монтана