Успостављање везе између предузетничког учења и основних, средњих и високих школа са циљем проширења наставних планова и програма и побољшања предузетничких компетенција у сврху олакшавања запослења младих људи

Број пројекта:CB007.1.21.159
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:15
Финална вредност Уговора:198453.80 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.02.2018
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта: Олакшати запошљавање младих кроз системско побољшање предузетничких капацитета у оквирима формалног образовања. Специфични циљеви пројекта су: 1. Побољшање предузетничке компетентности ученика основних и средњих школа; 2. Побољшање предузетничких вештина наставника и студената кроз приступ „тренирај тренера“; 3. Надградња наставних планова и програма основних, средњих и високих школа моделима предузетничког учења.

Планиране активност и очекивани резултати: спровођење кампање "Повежи се" поводом отварања пројекта са циљем обезбеђења видљивости пројекта и привлачења циљних група и корисника, њихово аплицирање; развој и имплементација Програма предузетничког учења за ученике основних и средњих школа; развој и имплементација програма „Тренирај тренера“ у области предузетничког учења, намењених наставницима основних и средњих школа као и студентима; развој ученичких компанија у основним и средњим школама; размена пракси између основних, средњих и високих школа и израда нацрта модела нових наставних планова и програма; сарадња са родитељима/породицама у циљу њиховог укључивања у предузетнички развој ученика и презентације остварених пројектних резултата у области предузетничког учења, на заједничком јавном догађају; Јавни догађај – „Дан сарадње студената“; развој модела нових наставних планова и програма за предузетничко учење за основне и средње школе; развој модела нових наставних планова и програма за приступ „тренирај тренера“ у оквиру партнерских високих школа намењених наставницима основних и средњих школа и студентима.

Веб-сајт пројекта: www.bond-project.com

Partners

Водећи партнер
Међународна пословна школа, Ботевград
Партнер 2
Висока школа примењених струковних студија у Врању