Регионалне консултације за наредни програмски период у Бору и Нишу

04.10.2019

Управљачко тело Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, у наставку започете припреме Програма прекограничне сарадње између две државе за наредни програмски период 2021 – 2027., организовало је регионалне консултативне састанке за представнике српских заинтересованих страна, у Бору 02. октобра са 59 учесника и у Нишу 03. октобра 2019. године са више од 90  учесника.

Учесницима, представницима српских заинтересованих страна - локалних и регионалних власти, образовних институција, гранских организација, невладиних организација из циљних региона Републике Србије, представљени су нови елементи за наредни програмски период, као што су правило Н + 2, концепција проширења примене фиксних стопа и поједностављених трошкова, стратешки пројекти и фонд за мале пројекте и разговарало се о њиховим потребама и очекивањима за нови програмски период.

Facebook icon
Twitter icon