Регионални консултации за следващия програмен период в Бор и Ниш

04.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, в рамките на започналата подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни за следващия програмен период 2021 - 2027 г., организира две регионални консултативни срещи, в които участваха представители на сръбските заинтересовани страни, в Бор на 02 октомври с участието на повече от 59 предсатвители на заинтересованите страни и в Ниш на 3 октомври 2019 г., с повече от 90 участници.

Пред участници, представители на сръбските заинтересовани страни - местни и регионални власти, образователни институции, браншови организации, неправителствени организации от целевите региони на Република Сърбия, бяха представени новите изисквания за следващия програмен период, като правилото N + 2, концепцията за разширено прилагане на единни ставки и опростени разходи, на възможността за въвеждането на стратегически проекти и фонд за малки проекти и бяха обсъдени техните нужди и очаквания за новия програмен период.

Facebook icon
Twitter icon