Регионалне консултације за наредни програмски период у Ботевграду и Монтани

02.10.2019

Управљачко тело Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија почело је припрему Програма прекограничне сарадње између две државе за наредни програмски период 2021 – 2027. регионалним консултативним састанцима, који су организовани 30. септембра у сали „Ботевград“ у згради општине Ботевград, са више од 40 учесника и 01. октобра 2019. године у сали Омладинског општинског дома у Монтани, којем је присуствовало више од 30 људи.

На састанку су учествовали представници бугарских заинтересованих страна - локалних и регионалних власти, образовних институција, гранских организација, невладиних организација из циљних региона Републике Бугарске. Учесницима су представљени нови елементи за наредни програмски период, као што су правило Н + 2, концепција проширења примене фиксних стопа и поједностављених трошкова, стратешки пројекти и фонд за мале пројекте и разговарало се о њиховим потребама и очекивањима за нови програмски период.

Facebook icon
Twitter icon