Регионални консултации за следващия програмен период в Ботевград и Монтана

02.10.2019

Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия започна разработването  на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027г. с провеждане на регионални консултации, съответно на 30 септември 2019 г. в гр. Ботевград, в зала „Ботевград“ към сградата на Общинска администрация, с участието на повече от 40 предсатвители на заинтересованите страни,  и  на 01 октомври 2019 г.  в гр.Монтана, в залата на Младежкия дом, където присъстваха повече от 30 души.

Участници бяха представители на заинтересованите страни - местни и регионални власти, образователни институции, браншови организации, неправителствени организации от територията на целевите региони от Република България. На срещите бяха представени новите изисквания за следващия програмен период, като концепцията за разширено прилагане на единни ставки и опростени разходи,  правилото N+2 и  възможността за въвеждането на стратегически проекти и фонд за малки проекти. Бяха идентифицирани нуждите на местното население и обсъдени очакванията за новия програмен период.

Facebook icon
Twitter icon