Духовна музика Србије и Бугарске као подршка прекограничном фестивалу туризма

Број пројекта:CB007.1.11.273
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:556028.60 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да се диверзификује туристички производ у прекограничној области општина Орахово (Бугарска) и општина Сурдулица (Србија). Специфични циљеви пројекта су: 1) Подизање туристичке атрактивности и конкурентности у области кроз развој нових локација и реконструкцију постојећих; 2) Подизање свести за развој музичког туризма; 3) Очување културне баштине и њена широка промоција.

Пројектне активности обухватају: Израду заједничке стратегије за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма; Реконструкцију музеја-куће и њено претварање у музеј-кућу Дико Илиев и музичара дувачких инструмената; Надзор реконструкције музејске-куће; Реконструкција дела зграде Сурдуличког културног центра;  Организовање Дико Илиев дана у Општини Орахово;  Организовање заједничког музичког догађаја у Општини Сурудлица; Набавка иновативне опреме за Музеј-кућу Дико Илиев; Набавка опреме за Сурдулички културни центар.

Током реализације пројекта биће реконструисане 2 културно-историјске знаменитости у прекограничној области, и биће израђена заједничка стратегија за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма, што ће допринети повећању туристичке атрактивности региона и стимулисати музички туризам.

Веб-сајт пројекта: https://www.dikoiliev.com

Заједничка стратегија за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма

Partners

Водећи партнер
Општина Орјахово
Партнер 2
Општина Сурдулица