Инвестирање у омладински капитал кроз модернизацију културних центара у пограничном региону

Број пројекта:CB007.1.21.314
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:421381.52 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:055 - Друга социјална инфраструктура која доприноси регионалном и локалном развоју;
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ рехабилитацију Кутлурних центараради обезбеђивања бољих услова за обуку и богатији културни живот младих људи у пограничном региону. Допринеће побољшању окружења за напредовање младих људи, и успоставиће  контакте и омладинске мреже у пограничном региону, размену знања, размену културних манифестација и идеја за будућу сарадњу.

Пројектне активности: Реконструкција Центра за културу Димитровград, и Реконструкција Народног читалишта „Георги Сава Раковски – 1928“ у селу Драговиштица; Организација Културног фестивала у Димитровграду; и Организација Културног празника у селу Драговиштица.

Пројекат ће обезбедити боље услове за тренинг и богатији културни живот младих људи у пограничном региону, као и промовисати културну размену међу младима.

Partners

Водећи партнер
Центар за културу Димитровград
Партнер 2
Народно Читалиште Георги Сава Раковски – 1928