Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима

Број пројекта:CB007.1.31.126
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:3.1 Заједничко управљање ризицима
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:581159.46 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:20.06.2019
Област интервенције:087 - Мере прилагођавања климатским променама и спречавање ризика који се тичу климе као и управљање таквим ризицима, нпр. ерозија, пожари, поплаве, олујни ветрови и суша, као и подизање свести, цивилна заштита и системи за отклањање последица од непогода и инфраструктуре;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта представља обезбеђивање високог нивоа спремности, ближе сарадње, и размене знања и добрих пракси у области превенције и управљања шумским пожарима од стране специјализованих државних и образовних институција Бугарске и Србије путем паралелног развоја и имплементације конкретних захтева, мапа, процедура, и обука. Њихов циљ је побољшана координација и управљање заједничким реакцијама у ванредним ситуацијама, што захтева већу заштиту прекограничног подручја и становништва Балкана.

Планиране активности: 1. Управљање пројектом – од стране одабраног тима за управљање и независне фирме за управљање пројектима; 2. Набавка специјалног ватрогасног возила за шумске пожаре (M класа, категорија 3, Euronorm 6) за водећег партнера; 3. Набавка опреме за Алтенативни центар за националне операције (ANOC) из Софије, пројектног партнера 2 (опрема за националне/ интернационалне системе за узбуњивање/упозорење/ванредне ситуације и сл., санација); 4. Набавка опреме за пројектног партнера 3 – лабораторијска опрема и софтвер за обуку путем симулација за Факултет заштите на раду у Нишу; 5. Израда заједничког програма обуке, заједничке стратегије за управљање шумским пожарима и мапе шумских пожара за 2 пилот подручја у прекограничном региону – од стране свих партнера и подуговарача; 6. Обуке у учионицама и теренске посете у Србији (Факултет заштите на раду у Нишу и нишки регион) – пројектни партнер 3; 7. Теренске обуке и теренске посете у Бугарској (региони Перника и Ћустендила, ANOC) - пројектни партнер 1 и пројектни партнер 2; 8. Комуникација и видљивост, укључујући показни час.

Очекивани резултати:  Унапређени механизми координације за управљање шумским пожарима у прекограничном подручју, - Развој заједничких канала комуникације и процедура за интервенисање у ванредним ситуацијама у циљу побољшања координације и ефикасности реаговања на непогоде; - Улагање у опрему за гашење и заштиту од пожара: специјално ватрогасно возило, лабораторијска опрема, софтвер за обуку, итд. - Унапређени капацитети образовних, локалних, и специјализованих институција у обема државама ради ефикасног интервенисања код шумских пожара. Према моделу активности, приближно 800 000 становника прекограничног подручја имаће користи од имплементације пројекта.

Веб-сајт пројекта: http://ipacbc-bgrs-fire-prevention.eu/

Partners

Водећи партнер
Академија министарства унутрашњих послова (AMoI)
Партнер 2
Дирекција за заштиту од пожара и цивилну заштиту – Министарство унутрашњих послова (DGFSCP-MoI)
Партнер 3
Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу