Заједничко управљање ризицима у региону - Нишка Бања и Костенец

Број пројекта:CB007.1.31.217
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:3.1 Заједничко управљање ризицима
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:583731.42 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2018
Област интервенције:087 - Мере прилагођавања климатским променама и спречавање ризика који се тичу климе као и управљање таквим ризицима, нпр. ерозија, пожари, поплаве, олујни ветрови и суша, као и подизање свести, цивилна заштита и системи за отклањање последица од непогода и инфраструктуре;
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта: Унапређење заједничког управљања ризицима у прекограничној области, општина Нишка Бања и Костенец. Подршка развоју локалне самоуправе ће се реализовати кроз стварање услова за повећање квалитета сигурности и диверсификације снабдевања у пружању превенције у складу са међународним стандардима и сродним законима. Специфични циљеви: Унапређење ефикасности деловања локалних заједница за управљање ризицима у Нишкој Бањи и Костенецу, кроз набавку опреме за хитно деловање, високих перформанси, за спречавање и ублажавање катастрофа, повећање нивоа интервенције, спремности кроз заједничке вежбе и обуке; Подизање свести међу заинтересованим странама и становништвом о заједничком управљању ризицима.

Очекивани резултати: Набавка опреме за хитну интервенцију и машине за брзо и ефикасно реаговање на поплаве и пожаре ванредним ситуацијама у Нишкој Бањи. - Набавка опреме за хитну интервенцију и машине за брзо и ефикасно реаговање на пожаре у ванредним ситуацијама у Костенецу. - Успешно организован семинар "Размена искуства у борби са ванредним ситуацијама". - Успешно организован и спроведен догађај "Округли сто – Заједничко подизање свести међу актерима на заједничком управљању ризицима" и развој заједничког акционог плана. - Заједничке вежбе и обуке за симулацију временских катастрофа у Нишкој Бањи и Костенецу.

Partners

Водећи партнер
Општина Нишка Бања
Партнер 2
Општина Костенец