Промоција туристичких атракција кроз интерактивне изложбе културно-историјског наслеђа прекограничног региона

Број пројекта:CB007.1.11.095
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:1.1 Туристичка атрактивност
Тип пројекта:Investment
Трајање пројекта у месецима:12
Финална вредност Уговора:300166.43 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:23.11.2016
Завршетак пројекта:22.11.2017
Област интервенције:094 - Заштита, развој и промоција јавних културних добара и баштине;
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да промовише одрживи развој туризма у пограничном региону кроз диверсификацију туристичких атракција и промоцију културноg наслеђa Пирдопa и Палилулe. 

Пројектом је предвиђено: креирање интерактивне изложбе културног наслеђа у Пирдопу; набавка опреме за интерактивну изложбу културног наслеђа на Палилули; организовање заједничке конференције "Нове перспективе за туристичке потенцијале локалног културног наслеђа у пограничном региону Пирдопа и Палилуле" у Пирдопу; организовање заједничке конференције "Нове перспективе за туристичке потенцијале локалног културног наслеђа у пограничном региону Пирдопа и Палилуле" у Палилули; организовање заједничког културног фестивала "Фолклорне традиције: Различите културе - заједничке вредности" у Пирдопу и Палилули; Израда филма "Културна баштина Пирдопа и Палилуле - очувана кроз векове".

Пројекат ће имати за циљ да:  успостави одрживо партнерставо у прекограничној области; повећа туристичку атрактивност прекограничног региона Пирдопа и Палилула;  олакша културне размене за промоцију потенцијала региона кроз организовање заједничких манифестација;  повећа свест јавности о пројекту, и изворима финансирања у ЕУ кроз реализовање информативних активности; повећа административне капацитете локалних управе да спроводе пројекте финансиране у оквиру програма Европске Уније (ИПА).

Partners

Водећи партнер
Општина Пирдоп
Партнер 2
Градска општина Палилула