Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

22.11.2018
Event date: 
26.11.2018 10:30 to 16:30

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 ще се проведе на 26 ноември 2018 в град Пирот, Република Сърбия.

На заседанието ще бъдат разгледани напредъкът по изпълнението на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. и резултатите от техническата оценка и оценката на качеството на проектите, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения.

Facebook icon
Twitter icon