Завърши информационната кампания в България по Втората покана за набиране на проектни предложения

16.02.2018

Успешно приключи серията информационни дни за потенциални кандидати по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване, вкл. бюджета.

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

  • на 6-ти февруари 2018 г. в София;
  • на 8-ми февруари 2018 г. в Кюстендил;
  • на 9-ти февруари 2018 г. в Перник;
  • на 13-ти февруари 2018 г. във Видин;
  • на 14-ти февруари 2018 г. в Монтана;
  • на 15-ти февруари 2018 г. във Враца.

Обученията бяха организирани и проведени от Съвместния секретариат, със съдействието на Управляващия орган по Програмата - Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Над 300 участника присъстваха на обучителните сесии, сред които представители на общини, областни администрации, НПО, образователни и културни институции.

За всички заинтересовани лица напомняме, че крайният срок за подаване на проектните предложения е 23-ти април 2018 г., 17:00 ч. ИЕВ, чрез електронната система https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add

Въпроси на кандидатите могат да се задават до 21 дни преди крайния срок.

Facebook icon
Twitter icon