Наръчник за изпълнение на проекти (в. 1) по първата покана

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 1) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Facebook icon
Twitter icon