Европа в моя регион 2017

02.05.2017

Кампанията „Европа в моя регион“ 2017 започва днес в 25 страни от Европейския съюз. Информационната кампания следва Заключенията на Съвета „Как политиката на сближаване да стане по-ефективна, по-значима и по-видима за нашите граждани" и цели да насърчи гражданите да посетят или да отбележат финансираните от ЕС проекти и да споделят снимки и преживявания от тях чрез социалните медии.

Тазгодишните дейности са групирани в четири инициативи:

Европейската Комисия е изработила специални комуникационни инструменти, които дават възможност да се синхронизира изработването на комуникационните материали (включително плакати, снимки за кампанията и др.).

Всички граждани са поканени да вземат участие в кампанията и да популяризират гореописаните инициативи също и като публикуват хаштаг #euinmyregion във всички свои постове в социалните медии.

Facebook icon
Twitter icon