Информационна кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

29.01.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

  • Информационен ден в София, Вторник 06.02.2018 г.хотел „Витоша Парк, зала „Витоша“ 10:00 ч.
  • Информационен ден в Кюстендил, Четвъртък 08.02.2018 г.хотел „Стримон Гардън СПА, 11:00 ч.
  • Информационен ден в Перник, Петък 09.02.2018 г., хотел „Елит“, 10:00 ч.
  • Информационен ден във Видин, Вторник 13.02.2018 г., хотел „Нептун“, 10:00 ч.
  • Информационен ден в Монтана, Сряда 14.02.2018 г, хотел „Огоста“, 10:00 ч.
  • Информационен ден във Враца, Четвъртък 15.02.2018 г., хотел „Хемус“, 10:00 ч.

По време на информационните дни експертите от Съвместния секретариат по Програмата ще представят следните теми:

  • Общ преглед на втората Покана;
  • Партньорство и сътрудничество;
  • Подготовка на проектното предложение;
  • Кандидатстване и електронно подаване.

В допълнение, всички участници ще имат възможността да зададат специфични въпроси относно разработването на проектни идеи и предложения, изискванията за кандидатстване, попълването на документи и т.н.

Предвид ограничеността на местата, регистрацията е задължителна. Ранна регистрация е силно препоръчителна, за да осигури Вашето участие. Моля, попълнете прикачената регистрационна форма, която трябва да изпратите не по-късно от 05 февруари 2018 г. на следния имейл: Ivana.Bacovic@mrrb.government.bg

Вашата регистрация ще бъде потвърдена въз основа на принципа „първа пристигнала – първа потвърдена“. Ако максималният капацитет е достигнат преди тази дата, регистрацията ще бъде затворена преди крайния срок.

Очакваме Вашето присъствие!

Facebook icon
Twitter icon