Информация относно смяна на адреса на деловодството на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

02.10.2020

Уважаеми бенефициери,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 05.10.2020 г. (понеделник) всички документи до Управляващия орган на програмите за ТГС следва да се входират в деловодството на МРРБ, намиращо се на адрес: гр. София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19.

 

Facebook icon
Twitter icon