Oнлайн събитие за честването на Деня на европейското сътрудничество и 30 години ИНТЕРРЕГ