ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

11.12.2017

ОБЯВА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487 , факс 02/987 07 37

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ за оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

Минималните и специфични изисквания за участие в процедурата за избор на външни оценители, описанието на дейността, начинът на провеждане на процедурата и друга, необходима на кандидатите информация, са публикувани на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) (http://www.mrrb.government.bg/bg/procedura-za-vunshni-oceniteli-po-programite-za-transgranichno-sutrudnichestvo-interreg-ipp-bulgariya-surbiya-bulgariya-turciya-i-bulgariya-makedoniya/)

Документите следва да бъдат представени в срок до 12.01.2018 г., 17:30 часа, в сградата на МРРБ: София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване, лично, чрез пълномощник или по пощата до същия адрес.

 

Facebook icon
Twitter icon