Форум за търсене на партньори в гр. Божурище, 15.03.2018